Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 2,8 proc. w styczniu, niższy wskaźnik tylko w Czechach

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 2,8 proc. w styczniu, niższy wskaźnik tylko w Czechach
Fot. stock.adobe.com/khosrork
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8% w styczniu 2022 r. wobec 2,9% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały Czechy (2,2%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 488 tys. w styczniu wobec 498 tys. miesiąc wcześniej.

Czytaj także: GUS: stopa bezrobocia w styczniu wzrosła nieznacznie; w kolejnych miesiącach będzie gorzej?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec stycznia 2022 r. wyniosła 5,5%.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 6,8 proc.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,8% w styczniu 2022 r. wobec 7% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 7%.

W UE stopa bezrobocia na poziomie 6,3 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,2% w styczniu wobec 6,3% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews