Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce na stabilnym poziomie w maju

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce na stabilnym poziomie w maju
Fot. stock.adobe.com/fotogestoeber
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8 proc. w maju br. - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2017 r. wynosiła 5,2 proc.

Stopa bezrobocia w Polsce w maju wyniosła nadal 3,8 proc. - podał @EU_Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 644 tys. w maja wobec 657 tys. miesiąc wcześniej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec maja br. 6,1 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,4% w maju

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,4 proc. w maju 2018 r. wobec 8,4% miesiąc wcześniej – podał także Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,2 proc. Konsensus rynkowy wynosił 8,5 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7 proc. w maju – wobec 7,1 proc. w poprzednim miesiącu i wobec 7,7 proc. rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews