Eurostat: Covid skraca życie Europejczyków

Eurostat: Covid skraca życie Europejczyków
Fot. stock.adobe.com / Dzmitry
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od wielu lat oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w krajach Unii Europejskiej wzrastała. Według unijnych statystyk od lat ‘60 dwudziestego wieku urodzeni w kolejnych dekadach Europejczycy mieli szansę żyć dwa lata dłużej niż ich wcześniej urodzeni rodacy. Jednak według najnowszych danych obecnie średnia oczekiwana długość życia znalazła się w stagnacji, a w niektórych krajach nawet spadła.

W 2021 roku tylko w niektórych krajach Unii, głównie w Europie Zachodniej średnia długość życia powróciła do poziomu sprzed epidemii Covid-19.

Średnia oczekiwana długość życia jest nadal krótsza we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Luksemburga

Ale kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których epidemia zaczęła się później, w dalszym ciągu odnotowują spadek oczekiwanej długości życia.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: od 16 maja koniec ze stanem epidemii

Gdzie najwięcej spadła oczekiwana długość życia?

Według wstępnych danych Eurostat pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w 2020 roku, miała negatywny wpływ na spadek oczekiwanej długości życia w chwili urodzenia. Największe spadki zanotowano na Słowacji i w Bułgarii, gdzie oczekiwana długość życia w roku 2021 była o 2,2 lat krótsza w porównaniu z rokiem 2020. Na Łotwie spadek wyniósł 2,1 lat, a w Estonii 2 lata.

Największe spadki oczekiwanej długości życia odnotowano w roku ubiegłym w Bułgarii, (…) Słowacji

W porównaniu z rokiem sprzed pandemii czyli 2019 ‒ średnia oczekiwana długość życia jest nadal krótsza we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Luksemburga, gdzie w 2021 roku była o 0,1 roku dłuższa niż w roku 2019.

Malta i Szwecja powróciły do poziomu z roku 2019. W porównaniu z rokiem 2019 największe spadki oczekiwanej długości życia odnotowano w roku ubiegłym w Bułgarii (spadek o 3,7 lat), Słowacji (spadek o 3 lata) i Rumunii ( spadek o 2,7 lat).

Czytaj także: ZUS: 20,5 mln zwolnień lekarskich i 239,9 mln dni absencji chorobowej w pracy w 2021 roku

Polska: oczekiwana długość życia to tylko 75,6 lat

W Polsce w roku 2020 przeciętna oczekiwana długość życia spadła z 78 do 76,5 lat, a w roku 2021 do 75,6 lat. Krócej od Polaków żyją w Unii Europejskiej tylko Bułgarzy, których oczekiwana długość życia w roku 2021 wyniosła 71,4 lat i Rumuni 73,1 lat.

Kobiety w Unii Europejskiej mają szansę żyć 5,7 lat dłużej niż mężczyźni

Szansę na najdłuższe życie mają Irlandczycy (w roku 2020 było to 82,6 lat, danych za rok 2021 jeszcze nie ma), Hiszpanie (w roku 2021 83,3 lat) i Szwedzi (w roku 2021 83,2 lat).

Kobiety w Unii Europejskiej mają szansę żyć 5,7 lat dłużej niż mężczyźni. Różnica między przeciętną oczekiwaną długością życia kobiet i mężczyzn najmniejsza jest w Holandii (3,4 lat), a największa na Litwie (10 lat). W Polsce wynosi 8,2 lat.   

Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia to hipotetyczna średnia liczba lat, jaką dana osoba może przeżyć, jeśli zakłada się, że śmiertelność (liczba zgonów w stosunku do populacji) w roku urodzenia pozostaje taka sama przez całe życie.

Należy jednak pamiętać, że oczekiwana długość życia pokazuje stan w wybranym okresie. Oznacza to, że oszacowana dla 2021 roku oczekiwana długość życia zakłada utrzymanie się wskaźników śmiertelności, takich jak podczas epidemii Covid przez kolejne lata.

Czytaj także: Minister zdrowia: Polska będzie przedłużać paszporty covidowe bezterminowo

Źródło: aleBank.pl