Europejski Kongres Banków Spółdzielczych: „Spółdzielczość buduje lepszy świat”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.01.foto.053.b.250xPod takim właśnie hasłem 6 grudnia ub. r. odbył się w Brukseli Europejski Kongres Banków Spółdzielczych. Spotkanie zorganizowano w związku z zakończeniem Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, który ONZ ustanowiła na 2012 r. Głównymi przesłaniami środowiska była krytyka nowych regulacji oraz wskazanie sektorowi bankowości spółdzielczej najważniejszych wyzwań, przed jakimi stanie w najbliższych latach.

Tematem przewodnim kongresu było podsumowanie ekonomicznych i społecznych potrzeb bankowości spółdzielczej w kontekście zakończenia „Międzynarodowego Roku Spółdzielczości”, jakim ONZ określił rok 2012. Spotkanie było jednak przede wszystkim okazją do zaprezentowania głosu banków spółdzielczych w najważniejszych sprawach dla tego środowiska. Do nich należą reformy legislacyjne w UE oraz wyzwania dla banków spółdzielczych w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Kongres zgromadził kilkuset przedstawicieli banków spółdzielczych z całego świata. Mimo wielu różnic geograficznych i prawnych, banki spółdzielcze mają podobne problemy i wyzwania: narastająca konkurencja ze strony banków komercyjnych, spadająca lojalność i starzejąca się populacja klientów, konieczność budowy i rozwoju relacji z młodszym pokoleniem, niedostateczne ułatwienia w realizacji misji ze strony krajowych regulatorów. Przypomniano, że maksymalizacja zysku nie jest celem banków spółdzielczych. Wielokrotnie podnoszono potrzebę długofalowego planowania strategii i modernizacji, zwłaszcza w dziedzinie usług internetowych i mobilnych. Podkreślano także znaczenie nadal dużego zaufania, jakim klienci darzą banki spółdzielcze – zaufania, którego banki te nie zawiodły w czasie kryzysu.

Interesującym materiałem opublikowanym podczas kongresu jest najnowszy raport nt. stanu i perspektyw spółdzielczego sektora bankowego w Europie. Wynika z niego m.in., że kluczowymi czynnikami sukcesu będą przede wszystkim: wzrost efektywności oraz podnoszenie jakości usług i poziomu satysfakcji klientów. Podkreślono jednocześnie, że najmniej istotnymi determinantami wsparcia banków będą ich lokalny charakter oraz konsolidacja.

W czasie Kongresu bankowcy apelowali do regulatorów przede wszystkim o uwzględnienie w projektowanych zmianach normatywnych specyfiki bankowości spółdzielczej. Najwięcej obaw i krytyki skierowano wobec nowych regulacji: CRD IV, CRR oraz unijnego nadzoru bankowego. Podnoszono obawy o przeregulowanie rynku, które doprowadzi do negatywnych skutków, w tym do wzrostu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI