Europejski Bank Inwestycyjny przeznacza dodatkowe 4 mld euro na wsparcie dla ukraińskich uchodźców wojennych

Europejski Bank Inwestycyjny przeznacza dodatkowe 4 mld euro na wsparcie dla ukraińskich uchodźców wojennych
Fot. stock.aobe.com / EdNurg
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), bank Unii Europejskiej, ogłosił uruchomienie programu o wartości 4 mld EUR na lata 2022 i 2023, który ma pomóc miastom i regionom w państwach członkowskich UE w zaspokojeniu pilnych potrzeb inwestycyjnych oraz sprostaniu wyzwaniom związanym z przyjęciem i integracją uchodźców wojennych z Ukrainy.

Ten nowy program, oczekujący na zatwierdzenie przez Radę Dyrektorów EBI, ma na celu finansowanie rozwoju infrastruktury społecznej niezbędnej do świadczenia usług publicznych na rzecz uchodźców, w tym mieszkań, szkół, szpitali i przedszkoli.

Oprócz wsparcia finansowego, władze lokalne w państwach członkowskich UE otrzymają bezpłatną pomoc techniczną umożliwiającą szybką ocenę lokalnych potrzeb oraz zaplanowanie, ustalenie priorytetów i przygotowanie odpowiednich inwestycji.

Pakiet solidarnościowy EBI dla Ukrainy

Rada Dyrektorów EBI zatwierdziła już pakiet solidarnościowy EBI dla Ukrainy 4 marca 2022 roku. W ramach tego pakietu między 8 a 25 marca Bank UE udzielił rządowi Ukrainy pilnego wsparcia płynnościowego w wysokości 668 mln EUR.

Ponadto EBI pracuje nad zapewnieniem dalszego finansowania, które umożliwi rządowi Ukrainy ciągłe świadczenie najważniejszych usług publicznych dla obywateli, którzy pozostali w kraju. Zgodnie z ustaleniami prezesa EBI Wernera Hoyera z premierem Ukrainy, Denysem Szmyhalem, środki te mają być przeznaczone na wsparcie projektów transportowych, energetycznych, w zakresie rozwoju miejskiego i cyfrowych; stanowią one część pakietu solidarnościowego dla Ukrainy przygotowanego we współpracy z Komisją Europejską.

EBI będzie nadal badać możliwości wspierania Ukrainy i ukraińskich uchodźców wspólnie z Komisją Europejską, w szczególności za pośrednictwem segmentu dotyczącego inwestycji społecznych i umiejętności w ramach niedawno uruchomionego programu InvestEU.

Stand up for Ukraine

Prezes EBI Werner Hoyer powiedział: „ Jestem ogromnie wdzięczny przewodniczącej Ursuli von der Leyen i premierowi Justinowi Trudeau za ich przywództwo i mobilizację społeczności międzynarodowej na rzecz Ukrainy. Świat musi docenić godną naśladowania odwagę i odporność narodu ukraińskiego i pomóc jemu oraz tym, którzy go wspierają”.

EBI zobowiązał się do udzielenia wsparcia podczas światowej akcji zbierania funduszy na rzecz uchodźców i wysiedleńców w Ukrainie, „Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy”, zainicjowanej w sobotę w Warszawie przez Komisję Europejską, rząd Kanady i międzynarodową organizację społeczeństwa obywatelskiego Global Citizen.

Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny / European Investment Bank / EBI / EIB