European Money Week: priorytety w trudnych czasach

European Money Week: priorytety w trudnych czasach
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2020 roku Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości odbywał się w tym samym dniu, w którym polski rząd zadecydował o pierwszym lockdownie. Nie chce się wierzyć, że upłynął rok, w którym funkcjonujemy w zupełnie innych warunkach, i który na trwałe zmieni także edukację finansową.

Rok z pandemią sprawił, że „opieka zdrowotna” naturalnie znalazła się na pierwszym miejscu wśród najważniejszych dziedzin dla większości obywateli Unii Europejskiej.

Pandemia dotknęła nawet 94 proc. uczniów na świecie. Dzieci z biedniejszych krajów pozbawione były przy tym nauki dłużej niż ich rówieśnicy z państw o wyższych dochodach

Ale jedno z ostatnich badań Eurobarometru wskazuje też, że dla Czechów, Finów, Belgów, Holendrów i Duńczyków to edukacja, szkolenia i kształcenie ustawiczne pozostają kluczowe dla przyszłości Europy.

Eurobarometr
Źródło: Eurobarometr

Czytaj także: Rozpoczyna się European Money Week 2021

Musi być gorzej, żeby potem było lepiej

Statystyka nie opowiada indywidualnych historii, ale ogląd dostępnych światowych badań i raportów, wyraźnie wskazuje na skalę problemu. W 2020 roku ponad 180 państw tymczasowo zamknęło szkoły i uczelnie. Szacuje się, że pandemia dotknęła nawet 94 proc. uczniów na świecie. Dzieci z biedniejszych krajów pozbawione były przy tym nauki dłużej niż ich rówieśnicy z państw o wyższych dochodach.

Najbardziej oczywistą konsekwencją może być więc pogłębienie się nierówności. Jeśli dodać, że z przeprowadzonych badań wynika, że zakłócenia dotknęły szczególnie takie przedmioty jak matematyka, która jest kluczowa z punktu widzenia edukacji finansowej, długoterminowy wpływ może być bardzo bolesny.

Na świecie szybko wprowadzano centralne programy wsparcia edukacji. Zdalne nauczanie, z wykorzystaniem platform internetowych, programów telewizyjnych i audycji radiowych oraz pakietami materiałów zabieranych do domów, było stosowane w różnym zakresie na całym świecie. Nic jednak nie zastąpiło bezpośredniej styczności z nauczycielami.

Zdaniem ekspertów cyfrowe uczenie się może pomóc zlikwidować globalną lukę w edukacji

Jak przygotować więc do życia młodych ludzi w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości? Gdzie znaleźć w tym miejsce na zrozumienie produktów finansowych, planów emerytalnych, umiejętność radzenia sobie z cyberprzestępcami, którzy uaktywnili się szczególnie w ostatnim czasie, licząc na bezradność swoich ofiar?

Czytaj także: Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo: Fundacja Polska Bezgotówkowa wspiera kampanię edukacyjną ZUS

Edukacja finansowa potrzebna jest bardziej niż kiedykolwiek

Do tego właśnie potrzebna jest edukacja finansowa. Nawet umowa na korzystanie z telefonu komórkowego może mieć wielką wartość, jak i ukryte pułapki, a zdolność kredytowa może później rządzić życiem ludzi na długo.

W niepewnych post-covidowych czasach ważniejsze niż kiedykolwiek będzie zrozumienie roli stopy procentowej, zjawiska inflacji i kosztów finansowania zewnętrznego.

Pandemia uczyniła edukację, w tym znajomość finansów, jeszcze ważniejszym obszarem niż kiedykolwiek

Czy i w jakim zakresie szkoły zapewnią taką wiedzę? OECD stwierdza, że trzy czwarte ankietowanych nie potrafi dziś poprawnie obliczyć odsetek prostych i składanych. Jak podjąć zatem decyzję kredytową z ograniczoną wiedzą i łatwiejszym dostępem zaciągania długów online?

Zdaniem ekspertów cyfrowe uczenie się może pomóc zlikwidować globalną lukę w edukacji.Wskazuje się na globalny rozwój telefonii komórkowej w przeszłości jako najlepszy przykład dobrej zmiany. Technologia mobilna umożliwiła bowiem dostęp do rynków, usług bankowych, możliwości poprawy opieki zdrowotnej i edukacji. Stała się też kluczowym narzędziem eliminacji ubóstwa.

Podobnie może być z uczeniem cyfrowym w postępie edukacyjnym, z większymi możliwościami i wyborami potrzebnymi do umiejętności czytania, pisania, liczenia, przedsiębiorczości i pracy. Potrzebne jest tylko połączenie sił sektora publicznego i prywatnego dla wykorzystania potencjału cyfrowego w nauczaniu w celu rozwiązania generalnego kryzysu związanego z nauką.

Dlatego potrzebne są m.in. mądre inwestycje, aby rozszerzyć zasięg infrastruktury i współpraca odpowiednich środowisk nad stworzeniem życiowych programów nauczania. Pandemia uczyniła edukację, w tym znajomość finansów, jeszcze ważniejszym obszarem niż kiedykolwiek.

Straty w nauce w wyniku zamykania szkół i niedoskonałości dotychczasowego systemu zdalnego nauczania są ogromne, ale wciąż istnieją sposoby na ograniczenie strat.

Inwestowanie w naukę i edukację następnych pokoleń nie może być opcjonalne. Musi być solidne, mądre i praktyczne.

Czytaj także: Nauka i edukacja ekonomiczna | WIEDZA A PRZEDSIEBIORCZOSC | Wywiad | Edukacja to nie kaprys, a priorytet dla nas wszystkich

Źródło: aleBank.pl