Etyka w działalności banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.09.foto.094.150xWdziałalności banku jako instytucji zaufania publicznego istotna jest realizacja dwóch funkcji: komercyjnej oraz społecznej odpowiedzialności, nakierowanej na tworzenie dostępu do dobrobytu społecznego1.

Odpowiedzialność społeczna banków związana jest z ich dostępem do środków finansowych klientów, informacji poufnych o produktach, z których korzystają, danych osobowych, a często także z faktem, iż klienci powierzają im dorobek czy interes całego swojego życia. Jednocześnie produkty finansowe banków są na tyle skomplikowane, że klienci są poniekąd skazani na zaufanie do pracowników banku (podobnie jak pacjenci do swoich lekarzy), na domniemanie, iż ci świadczą im usługi najwyższej jakości oraz najlepsze dla ich dobrobytu. Uwarunkowania te wiążą kwestie zaufania do banków z oczekiwaniami co do wysokiego etycznego poziomu zachowań ich pracowników.

Przestrzeganie prawa stanowi etyczny fundament każdego banku. W wielu sytuacjach, szczególnie w turbulentnym otoczeniu, jest to jednakże za mało. Zasady zachowań etycznych powinny wręcz wyprzedzać trendy w ustawodawstwie i polityce nadzoru bankowego. Inaczej mówiąc, zachowania biznesowe banków powinny wyjść poza literę prawa ku duchowi zaufania. Liczne przykłady takowych zachowań można wskazać w środowisku bankowym, jak chociażby samoograniczenie banków w udzielaniu walutowych kredytów hipotecznych, uważanych w dobie wysokiej koniunktury za jeden z najbardziej dochodowych produktów. W długim okresie okazał się jednak dla klientów produktem o wysokim, niezabezpieczonym ryzyku walutowym.

Pokłosiem światowego kryzysu finansowego jest erozja zaufania także wobec polskich banków oraz spadek lojalności klientów, pomimo iż trudno mówić o ich współudziale w wywołaniu tegoż kryzysu. Klienci wyrażają przy tym wyższe zaufanie do banków, z usług których korzystają, niż w ogóle do banków. Odczytać to można jako brak zaufania wynikający z nieufności wobec nieznanego. Potwierdza to zatem także konieczność zaznajamiania klientów z zachowaniami etycznymi poszczególnych banków oraz skłania do poprawy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI