Estoński CIT: branża finansowa apeluje do Ministerstwa Finansów o zmianę niekorzystnych zapisów w projekcie ustawy

Estoński CIT: branża finansowa apeluje do Ministerstwa Finansów o zmianę niekorzystnych zapisów w projekcie ustawy
Fot. stock.adobe.com/Proxima Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przedstawił stanowisko zrzeszanego środowiska finansowego w procesie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Związek zarekomendował zmianę zapisów o tzw. estońskim CIT, uniemożliwiających przedsiębiorstwom finansowym i instytucjom pożyczkowym skorzystanie z nowej formy opodatkowania.
W projekcie ustawy z możliwości skorzystania z nowych zasad opodatkowania wyłączono niemal wszystkie instytucje rynku finansowego #CIT #EstońskiCIT @ZPF_PL

Nowy system opodatkowania osób prawnych, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.,  przewiduje, że podatnik będzie miał swobodę wyboru systemu opodatkowania spośród dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania, tj.: ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania obowiązujących w ustawie o CIT, lub specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwi szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. W założeniach, nowe prawo wzorowane na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii, ma charakter proinwestycyjny i tym samym, wspierający wzrost gospodarczy. Przepisy mają znieść bariery w dostępie do finansowania dla MŚP i zwiększyć ich potencjał inwestycyjny.

Wyłączenie sektora finansowego z możliwości skorzystania ze zryczałtowanego podatku CIT

Jednakże, w projekcie ustawy z możliwości skorzystania z nowych zasad opodatkowania wyłączono niemal wszystkie instytucje rynku finansowego, począwszy od sektora bankowego i SKOK, przez sektor ubezpieczeniowy i na kapitałowym skończywszy. Wyłączono również dodatkowo instytucje pożyczkowe z tej nowej formy opodatkowania.

– O ile sama idea nowego systemu opodatkowania jest warta merytorycznego dialogu, o tyle projekt w sposób arbitralny i naszym zdaniem całkowicie nieuzasadniony wyklucza z niego przedsiębiorstwa finansowe i instytucje pożyczkowe. Projektowana ustawa nie powinna zawierać rozwiązań, skutkujących powstaniem nieproporcjonalnych nierówności wobec prawa, wykluczających z systemu określone spółki z uwagi na przedmiot prowadzonej przez nie działalności gospodarczej – wyjaśnia Marcin Czugan, prezes zarządu ZPF.

Czytaj także: „Estoński” CIT tylko z nazwy? Wiele ograniczeń w korzystaniu z nowego modelu opodatkowania >>>

Wyłączenie sektora finansowego z możliwości skorzystania ze zryczałtowanego podatku CIT, nie tylko stoi w sprzeczności z zasadą równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji, wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP, ale też utrudni wdrażanie prorozwojowych rozwiązań, m.in w zakresie technologii finansowych (FinTech). Wykluczenie przedsiębiorstw finansowych i instytucji pożyczkowych z systemu ulg podatkowych, przewidzianych dla podmiotów chcących inwestować w rozwój, przeczy też założeniom, zgodnie z którymi Polska ma stać się europejskim liderem na rynku usług finansowych. Przedsiębiorstwa finansowe, w tym zwłaszcza banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i instytucje pożyczkowe w dużej mierze przeznaczają wypracowane zyski na inwestycje i rozwój technologiczny. Innowacje w obszarze finansów w istotny sposób przekładają się nie tylko na uproszczenie codziennych czynności życiowych Polaków, związanych m.in. z zarządzaniem finansami osobistymi, czy płatnościami, ale przede wszystkim na wzrost innowacyjności również w pozostałych sektorach polskiej gospodarki oraz przyciągnięcie inwestorów z zagranicy.

Czytaj także: Estoński CIT obejmie też duże firmy?

– Nowe rozwiązania podatkowe powinny mieć zastosowanie na równych prawach do wszystkich spółek kapitałowych, bez względu na rodzaj prowadzonej przez nie działalności. To stanowić będzie impuls do rozwoju polskich przedsiębiorstw we wszystkich segmentach rynku i, co ważne, wpłynie pozytywnie na tempo z jakim gospodarka wróci do równowagi po obecnym kryzysie – podkreśla Marcin Czugan.

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych / ZPF