Engave przejmuje spółkę Evcon S.A. wraz z jej kompetencjami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

121027.engave.01.250x91Zarząd informatycznej spółki ENGAVE w dniu 24 października 2012 roku w Warszawie podpisał umowę nabycia 100% udziałów EVCON S.A. wraz z jej know-how w zakresie oprogramowania middleware oraz oprogramowań dedykowanych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie unikalnej, wyspecjalizowanej oferty na polskim rynku oraz poszerzenie portfolio klientów.

Kompetencje firmy ENGAVE oparte na projektowaniu zaawansowanych systemów informatycznych, zapewnienia bezpieczeństwa, monitorowania oraz utrzymania infrastruktury, połączone z doświadczeniem firmy EVCON w obszarach integracji oraz projektowania rozwiązań na poziomie oprogramowania, pozwolą uzyskać efekt synergii bezpośrednio przekładającej się na wartość dodaną dla klientów.

Zawarta transakcja ma dla spółki charakter inwestycji długoterminowej. Engave oprócz kompetencji integratorskich stawia na rozwój, tworząc własne produkty w postaci dedykowanych rozwiązań programistycznych.

Naszym celem jest, przede wszystkim, wykorzystanie synergii potencjału marketingowego, który zwiększy się poprzez rozwój portfolio spółki o nową, unikalną kategorię produktową. Zaangażowanie ENGAVE zarówno od strony kapitałowej jak również merytorycznej ma na celu stworzenie unikalnej, wyspecjalizowanej oferty na polskim rynku dedykowanej wymagającym klientom. Dodatkowo, w planowanej strategii ENGAVE- EVCON przewidujemy inwestycje w projekty, tworząc innowacyjne programy wspomagające realizację, obsługę oraz rozliczenie długoterminowych kontraktów w firmach projektowych. Obecnie pracujemy już nad rozwojem dwóch produktów przeznaczonych dla sektora przedsiębiorstw oraz sektora ochrony zdrowia.„- komentuje decyzję przejęcia Iwo Dominik Żochowski, prezes zarządu spółki ENGAVE.

Rozbudowa portfolio Spółki o nowe kategorie produktowe jest zgodna z przyjętą strategią rozwoju naszej firmy. Nasze działania mają na celu utworzenie kompleksowej oferty, dzięki czemu zwiększymy udziały ENGAVE oraz EVCON w rynku informatycznym wśród spółek – integratorów” – dodała Adrianna Kilińska dyrektor ds. Marketingu I PR w spółce Engave.

EVCON podjął w 2009 roku odważną decyzję o budowaniu kompetencji w trudnym obszarze middleware, w pełni przesuwając zasoby do projektów, których celem była optymalizacja  środowisk klientów od strony systemowej. “Wierzę, prowadząc rozmowy z klientami jak i z naszymi partnerami z HDS, Oracle czy EMC, że ten właśnie obszar, w najbliższych czasach będzie dynamicznie się rozwijał. Niemniej dzisiaj klient oczekuje kompleksowego podejścia i poczucia bezpieczeństwa, że dany dostawca jest w stanie  nie tylko prawidłowo zidentyfikować wyzwania, problemy obecnie działającego systemu, ale również szybko przedstawi wizję i strategię dojścia do modelu docelowego – elastycznego, skalowalnego i bezpiecznego na poziomie wdrożenia, rozwoju oraz utrzymania. Aby stać się wiarygodnym partnerem dla klientów, musimy posiadać wiedzę i doświadczenie zarówno od strony systemowo-aplikacyjnej oraz sprzętowo-utrzymaniowej. Łącząc kompetencje EVCON z doświadczeniem specjalistów ENGAVE [obsługujących jedne z największych i najbardziej wymagających kontraktów utrzymaniowych], jesteśmy już dzisiaj gotowi na uruchomienie nowych, jeszcze bardziej kompleksowych projektów” – powiedział Iwo Dominik Zochowski, prezes zarządu ENGAVE.

Dodatkowe informacje o spółkach:

EVCON S.A. specjalizuje się w szeroko rozumianym middleware, projektując rozwiązania wykorzystujące model otwartej architektury opartej na usługach (SOA), wdrażając rozwiązania klasy ESB, ECM, BPM, IRM, BI czy portale. Dodatkowo w ramach prowadzonych projektów, EVCON projektuje i dostarcza dedykowane oprogramowania oraz aplikacje mobilne. Z usług EVCON skorzystali między innymi tacy klienci jak: Telekomunikacja Polska, Exatel, PZU, BałtykGaz czy Grupa EMPIK.

Engave sp. z o.o. to specjalistyczna firma, która oferuje rozwiązania informatyczne, zapewniając usługi klasy korporacyjnej z zakresu doradztwa, planowania, implementacji i obsługi systemów informatycznych. ENGAVE realizuje projektu, między innymi, dla ZUS, KRUS, Poczty Polskiej, Centrali NFZ i jego 9 oddziałów wojewódzkich czy Polskiego Radia.

Źródło: ENGAVE

121027.zochowski.iwo.dominik.01.151x226Iwo Dominik Żochowski  – Nota biograficzna

Polski biznesmen, pomysłodawca i współzałożyciel spółki Engave. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie na wydziale lekarskim. Po studiach wyjechał na staż do USA. Tam też rozpoczął swoją karierę w branży informatycznej, podejmując pracę dla PKC Corporation Burlington przy rozwoju oprogramowania do wspomagania diagnostyki medycznej.

Po powrocie do Polski, przez rok, pracował w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie jako lekarz stażysta. Odbyty staż pozwolił mu na podjęcie ostatecznej decyzji, w którym kierunku chce dalej budować swoją karierę zawodową. Znakomicie poruszając się w sektorze medycznym, podjął pracę w firmie informatycznej Oxford Polska Holding w Warszawie, gdzie – jako kierownik marketingu – wprowadzał nowe produkty do nieinwazyjnych diagnostyk kardiologicznych. Pracował także dla PZU Życie SA przy analizie systemów ubezpieczeń społecznych w ochronie zdrowia na świecie oraz dla Dräger Polska przy tłumaczeniach specjalistycznych publikacji technicznych.

Od roku 1999 zatrudniony w IBM Polska jako Corporate Client Manager, w sektorze publicznym i ochronie zdrowia umacniał swoje zdolności handlowe, współpracując z klientami firmy. Wielokrotnie nagradzany przez IBM, m.in. za najlepsze wyniki w sektorze EMEA oraz za najlepsze wyniki w Polsce.

Rok 2001 był okresem zwrotnym w jego karierze zawodowej – powołany przez ówczesnego Ministra Zdrowia został oddelegowany do stworzenia największego systemu informatycznego w sektorze medycznym – elektronicznego Rejestru Usług Medycznych realizowanego jako projekt offsetowy. W tym celu z IBM Polska przeszedł do sektora administracji publicznej i jako Dyrektor Generalny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odpowiadał – z ramienia rządu – za stworzenie platformy pod projekt RUM.

Równolegle, między innymi przygotowywał projekt ustawy o rejestracji usług medycznych oraz odpowiadał za przeprowadzenie konsultacji międzydepartamentowych. Przygotowywał projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych. Opracował i wdrożył systemy informatyczne w ochronie zdrowia takie, jak ZOZMail, Rejestr Jednostek Ratownictwa Medycznego. Jego zasługą jest opracowanie planu informatyzacji ochrony zdrowia na lata 2004 – 2006 (e-Zdrowie). Będąc w CSIOZ wyspecjalizował się także w dziedzinie prowadzenia postępowań o zamówieniach publicznych.

Kiedy po odwołaniach kolejnych Ministrów Zdrowia stało się jasne, że brak jest woli politycznej do wdrożenia Rejestru Usług Medycznych, podjął decyzję o odejściu z CSIOZ i w roku 2005 wrócił do sektora prywatnego.

Jako Business Development Director, Healthcare, EUE kilka kolejnych lat przepracował dla Oracle Polska w zespole międzynarodowym w zakresie współpracy z partnerami handlowymi w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Z Oracle, ponownie trafił do IBM Polska, gdzie odpowiadał za sprzedaż do sektora medycznego.

Wieloletnie doświadczenia zdobyte w branży IT skłoniły go do refleksji i właśnie wtedy zdecydował o stworzeniu własnej firmy wyspecjalizowanej w zaawansowanych technologiach informatycznych.

Iwo Dominik to niezwykle charyzmatyczna osobowość. Należy do osób stanowczych i wyjątkowo skutecznych. Znany i ceniony ekspert w branży informatycznej związanej z sektorem ochrony zdrowia. Potrafi wyrażać swoje poglądy w sposób bezkompromisowy. Jest kreatywny i ma silny zmysł marketingowy. Potrafi równocześnie działać strategicznie i taktycznie. Skutecznie buduje relacje z klientami, zawsze podkreślając, że zadowolony klient jest lepszy niż najlepszy PR-owiec. Posiada bardzo dobrą zdolność szacowania skutków finansowych decyzji biznesowych. Osobowość czasami kontrowersyjna, choć przez środowisko i dziennikarzy ceniona za to, że jako jeden z pierwszych przedstawił oficjalnie wycenę strat związanych z nieszczelnością systemów o informacji medycznej. Cechuje go umiejętność nawiązywania relacji zarówno z ludźmi ze świata biznesu, jak i polityki. Mistrzowsko wykorzystuje swój talent i z dnia na dzień powiększa swój kapitał zawodowy.