Energia z morskich źródeł odnawialnych: KE przedstawiła strategię; koszt inwestycji: 800 mld euro

Energia z morskich źródeł odnawialnych: KE przedstawiła strategię; koszt inwestycji: 800 mld euro
Fot. stock.adobe.com/artjazz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska przedstawiła strategię UE dot. energii z morskich źródeł odnawialnych, która zakłada zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z obecnego poziomu 12 GW do przynajmniej 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r. KE zamierza uzupełnić ją o 40 GW energii oceanicznej oraz o inne powstające technologie, takie jak pływające elektrownie wiatrowe i pływające instalacje fotowoltaiczne do 2050 roku. Osiągnięcie tych celów to koszt blisko 800 mld euro - podała Komisja w komunikacie prasowym.

Działania te mają pomóc w realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Dzisiejsza strategia pokazuje pilną potrzebę i możliwość inwestowania w energię z morskich źródeł odnawialnych.

„Dzięki naszym ogromnym basenom morskim i wiodącej pozycji w przemyśle, Unia Europejska jest gotowa stawić czoła temu wyzwaniu. Już teraz energia z morskich źródeł odnawialnych jest prawdziwym europejskim sukcesem. Dążymy do tego, aby stworzyła ona jeszcze większe możliwości dla czystej energii, wysokiej jakości miejsc pracy, trwałego wzrostu gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności” – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans.

Czytaj także: Rząd wreszcie docenia energetykę wiatrową?

W celu zwiększania mocy w zakresie energii z morskich źródeł odnawialnych, Komisja będzie zachęcać państwa członkowskie do współpracy transgranicznej w obszarze planowania długoterminowego i wdrażania. Będzie to wymagało włączenia celów w zakresie rozwoju energii z morskich źródeł odnawialnych do krajowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, które państwa nadbrzeżne mają przedłożyć Komisji do marca 2021 r. Na mocy zmienionego rozporządzenia TEN-E Komisja zaproponuje ramy długoterminowego planowania morskiej sieci przesyłowej, angażując organy regulacyjne i państwa członkowskie w każdym basenie morskim.