Energa: 294 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r.

Energa: 294 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r.
Fot. Energa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Energa odnotowała 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 827 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 323 mln zł wobec 244 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 659 mln zł wobec 487 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 228 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 2 842 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 676 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 714 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 669 mln zł w porównaniu z 6 092 mln zł rok wcześniej.

EBITDA za sześć miesięcy 2021 roku wyniosła 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o 34% (r/r).

Grupa Energa wyraźnie poprawiła wyniki we wszystkich obszarach działalności biznesowej.

„Pogłębianie integracji z Grupą Orlen oraz wynikające z tego synergie przynoszą wymierne efekty. Konsekwentna realizacja nowego strategicznego planu rozwoju, skorelowanego ze Strategią Orlen 2030, pozwoli na osiągnięcie dalszych wzrostów wyników operacyjnych i finansowych. Do końca obecnej dekady Grupa Energa przeznaczy na inwestycje ok. 29,7 mld zł i zamierza wypracować w 2030 roku wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA o ponad 60% w porównaniu do roku 2020″ – powiedziała p.o. prezesa Energi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie.

Trzy kluczowe linie biznesowe Energi odnotowały w II kw. wzrosty parametrów operacyjnych i wyników finansowych

Produkcja energii elektrycznej wyniosła 0,9 TWh (+43% r/r), dystrybucja – 5,8 TWh (+16% r/r), a sprzedaż detaliczna – 4,4 TWh (+1% r/r). EBITDA wypracowana przez poszczególne linie to z kolei: dla Wytwarzania 45 mln zł (+55% r/r), dla Dystrybucji 0,6 mld zł (+25% r/r), a dla Sprzedaży 67 mln zł (+272% r/r).

W ujęciu półrocznym wolumeny wyprodukowanej, dystrybuowanej i sprzedanej energii elektrycznej ukształtowały się na poziomach odpowiednio: 1,9 TWh (+35% r/r), 11,6 TWh (+8% r/r) i 9,3 TWh (wynik porównywalny z analogicznym okresem 2020 roku). Półroczna EBITDA dla linii biznesowych to: 0,15 mld zł w Wytwarzaniu (+52% r/r), 1,1 mld zł w Dystrybucji (+15% r/r) i 0,2 mld zł w Sprzedaży (+306% r/r), wynika z materiału.

Nakłady inwestycyjne Grupy Energa w drugim kwartale br. wzrosły o 24% r/r do poziomu 600 mln zł (w całym półroczu wyniosły 945 mln zł, o 16% więcej r/r). Z tego aż 370 mln zł (+18% r/r) przeznaczono na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji, dzięki czemu w II kwartale wybudowano i zmodernizowano 689 km linii dystrybucyjnych oraz podłączono 441 MW nowych mocy OZE (w tym ok. 160 MW mikroinstalacji). W całym półroczu było to odpowiednio: 1,3 tys. km linii i 616 MW nowych mocy OZE (w tym ok. 255 MW mikroinstalacji), podano również.

Czytaj także: Iwona Waksmundzka-Olejniczak p.o. prezesa zarządu Energi, Jacek Goliński odwołany >>>

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 266 mln zł wobec 610 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Źródło: ISBnews