Emisja CO2 winduje ceny energii elektrycznej w Polsce

Emisja CO2 winduje ceny energii elektrycznej w Polsce
Fot. stock.adobe.com/Farknot Architect
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eurostat szacuje, że w 2020 r., na skutek spowolnienia gospodarczego związanego z epidemią Covid-19, emisja dwutlenku węgla pochodząca ze spalania paliw kopalnych (głównie ropy i produktów ropopochodnych, węgla i gazu ziemnego) spadły w Unii Europejskiej o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Największy spadek odnotowano w Grecji (-18,7%), a następnie w Estonii (-18,1%), Luksemburgu (-17,9%), Hiszpanii (-16,2%) i Danii (-14,8%).

Najniższe spadki odnotowano na Malcie (-1,0%), na Węgrzech (-1,7%), w Irlandii i na Litwie (po -2,6%). W Polsce emisja dwutlenku węgla spadła o 7,9%.

CO2 kamieniem na szyi polskiej gospodarki

Polska pozostaje jednak jednym z największych emitentów CO2. Na nasz kraj przypada 11,5% emisji całej Unii Europejskiej.

Więcej emitują Niemcy (25,0%) i Włosi (11,7%). Polska gospodarka jest jednak znacznie mniejsza niż niemiecka, czy włoska.

Niemcy wytwarzają 3,7 razy więcej energii elektrycznej niż Polska, zaś Włosi 1,8 razy więcej.

Do 2050 roku Unia neutralna klimatycznie

Francja jest czwartym największym emitentem CO2 w Unii Europejskiej. Na ten kraj przypada 10,8% emisji całej Unii. Emisja Francji jest mniejsza niż Polski, mimo że kraj ten produkuje niewiele mniej energii niż Niemcy (3,5 razy więcej niż Polska).

Kolejne miejsca pod względem emisji CO2 zajmują: Hiszpania (8,1%), Holandia (5,6%), Belgia (3,1%), Rumunia (2,6%).

W przeliczeniu na jednostkę PKB Polska jest największym emitentem dwutlenku węgla w Unii Europejskiej.  Na 1 mln euro wytworzonego PKB Unia Europejska emituje  0,2255 tony CO2, Niemcy 0,2248 ton, Francja 0,1422 ton, Polska 0,6596 ton, Rumunia 0,3575 ton.

Pod koniec kwietnia kraje Unii Europejskiej uzgodniły, że do roku 2030  emisja CO2 ma spaść przynajmniej o 55% w porównaniu z rokiem 1990 roku. Potwierdzono także zobowiązanie, że do 2050 roku Unia stanie się neutralna klimatycznie, czyli osiągnie poziom zerowych emisji netto CO2.

Ceny prądu w Polsce będą cały czas rosły

Efektem coraz bardziej ambitnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej są rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla.  12 maja na giełdzie European Energy Exchange (EEX) kurs uprawnień do emisji wyniósł 53,95 euro.

W ciągu roku cena uprawnień wzrosła o przeszło 100%, a od początku roku wzrost cen wyniósł 42%.  

W podobnej proporcji rosną ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie. 12 maja 1 MWh kosztowała średnio 318,53 zł, gdy rok wcześniej (12 maja 2020) 173,50 zł.

Cena energii na giełdzie waha się w ciągu dnia, a także w ciągu roku w zależności od zapotrzebowania oraz pogody.

Ale w dłuższym okresie trend jest wyraźnie rosnący i jest niewielka nadzieja, że wzrosty cen zahamują.

Źródło: aleBank.pl