Elektrownie wiatrowe: projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej skierowany do uzgodnień

Elektrownie wiatrowe: projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej skierowany do uzgodnień
Fot. stock.adobe.com/Anselm
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień i konsultacji - poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

„Celem dokonywanej zmiany przepisów jest ułatwienie możliwości realizacji inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, które wyrażają wolę lokowania takiej infrastruktury oraz „odblokowanie” możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa ich eksploatacji i zapewnienia pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców okolicznych terenów” – napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Główne założenie projektu

Głównym założeniem projektu jest utrzymanie podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej, stanowiącej, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Czytaj także: Farmy wiatrowe: UOKiK wydał PKN Orlen i PGE zgody na utworzenie wspólnych przedsiębiorców z zagranicznymi partnerami >>>

„Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez dziesięciokrotność całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej)” – napisano.

Uelastycznienie ustawowej zasady odległościowej

Jak podano, planowane jest uelastycznienie ustawowej zasady odległościowej i oddanie większego władztwa w zakresie wyznaczania lokalizacji elektrowni wiatrowych poszczególnym gminom w ramach procedury planistycznej zmiany MPZP opracowywanej dla nowej elektrowni wiatrowej.

„Zgodnie z powyższym, MPZP będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej z uwzględnieniem określonej w projekcie nowelizacji bezwzględnej odległości minimalnej (500 metrów)” – napisano.

Ułatwienia dla realizacji inwestycji w OZE

Jak podano w OSR, kontynuowanie wdrażania ułatwień dla realizacji inwestycji w OZE, w tym w lądowe elektrownie wiatrowe jest konieczne, aby mogło nastąpić wypełnienie przez Polskę podjętych zobowiązań unijnych, a także doprowadzenie do znaczącej przebudowy krajowego miksu energetycznego.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na koniec stycznia 2021 r. moc zainstalowana lądowych farm wiatrowych w Polsce wynosiła 6.613,99 MW, w ok. 1.300 instalacjach. Lądowa energetyka wiatrowa wytwarza ok. 14 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowiło 8,2 proc. produkcji energii elektrycznej w kraju za 2019 r. Jak podano, lądowa energetyka wiatrowa już teraz, dzięki znacznej poprawie efektywności wykorzystania mocy turbiny, jest najtańszą technologią wytwarzania energii w Polsce.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II/III kwartał 2021 r. 

Źródło: PAP BIZNES