Ekonomiści Credit Agricole po raz kolejny najlepsi w rankingu Reutersa

Ekonomiści Credit Agricole po raz kolejny najlepsi w rankingu Reutersa
Jakub Borowski, Jakub Olipra i Krystian Jaworski Fot. Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zespół ekonomistów Credit Agricole Bank Polska zajął 1. miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych prowadzonym przez agencję informacyjną Reuters.

Zespół ekonomistów #CreditAgricole Bank Polska zajął 1. miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych prowadzonym przez #Reuters

Po raz drugi z rzędu ekonomiści banku Credit Agricole znaleźli się na czele listy zespołów prognozujących wskaźniki makroekonomiczne w Polsce. Zespół w składzie: Jakub Borowski (Główny Ekonomista) oraz Jakub Olipra i Krystian Jaworski zajmuje czołowe miejsca w tym rankingu regularnie od czterech lat. W 2015 i 2017 był pierwszy, w 2016 r. – drugi.

Trafność szacunków

Trafność szacunków dostarczanych przez prognostów oceniana była przez aplikację StarMine w oparciu o zestaw kluczowych danych publikowanych co miesiąc przez GUS, obejmujący: inflację, stopy procentowe, PKB, produkcję przemysłową oraz PMI. Po opublikowaniu danych dla każdego wskaźnika ekonomicznego, StarMine oblicza trafność prognozy dla tych danych, dostarczonej przez każdego prognostę biorącego udział w ankiecie Reutersa. Wyniki tych obliczeń uwzględniają błąd popełniony przez danego prognostę w odniesieniu do błędów popełnionych przez wszystkich innych prognostów w odniesieniu do opublikowanych danych. Zagregowane wyniki trafności były podstawą do ustalenia ostatecznej kolejności miejsc w rankingu dla każdego kraju.

– Każda prognoza obarczona jest ryzykiem nietrafności, ale bazując na wiedzy i doświadczeniu można to ryzyko zmniejszać. Cieszę się, że nasz zespół od kilku lat potrafi najtrafniej przewidywać trendy ekonomiczne – komentuje Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole.

 

Źródło: Crédit Agricole