EFPA – platforma wspólnych działań

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

efpa.250xPod takim hasłem, po raz drugi, z inicjatywy Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska, spotkali się Certyfikowani Doradcy Finansowi EFA w Polsce

26 października, ponad pięćdziesięciu Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA (European Financial Advisor) dyskutowało w Warszawie o przedsięwzięciach, które upowszechnią wiedzę na temat nowego standardu jakości w doradztwie finansowym, który jest już dostępny dla klientów w Polsce. Elitarna grupa Certyfikowanych Doradców EFA w naszym kraju to grono prawie 200 profesjonalistów, pracujących w: Xelion. Doradcy Finansowi, Raiffeisen Bank Polska SA, Kredyt Bank SA, Pekao SA, HSBC Bank Polska SA, Alior Bank SA.

Wkrótce dołączą do nich doradcy z Nordea Bank SA oraz BRE Bank SA. Wszyscy Doradcy EFA przeszli intensywny program szkoleniowy, potwierdzili swoje nowe kwalifikacje zdaniem trudnego egzaminu i utrzymują ważność Certyfikatu EFA poprzez udział w corocznym programie stałego rozwoju zawodowego. Należą do ponad 15-tysięcznej społeczności EFPA w Europie (European Financial Planning Association).

Europejski Certyfikowany Doradca Finansowy EFA potrafi:

  • zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia,
  • przygotować samodzielnie rozwiązanie finansowe, zapewniające odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta,
  • jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka,
  • pomóc klientowi w realizacji celów finansowych,
  • monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta,
  • współpracować z klientem, tak aby plan finansowy był zawsze atrakcyjny finansowo i zgodny z prawem.

Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes EFPA Polska, podkreślała, że przyszłość tej organizacji opiera się na jakości i zaangażowaniu Certyfikowanych Doradców EFA. To oni są najlepszymi ambasadorami celów EFPA. Mają jednocześnie realny wpływ na organizację. EFPA Polska będzie się rozwijać dzięki nim, dla nich i dla ich klientów.

Certyfikowani Doradcy Finansowi EFA opowiedzieli się jednoznacznie za uregulowaniem wymogów kwalifikacyjnych dla tego ważnego społecznie i gospodarczo zawodu. Uzgodniono kilka nowych projektów, które zwiększą rozpoznawalność standardów EFPA w polskim sektorze usług finansowych oraz ich praktyczną dostępność dla wszystkich grup interesariuszy. Każdy z projektów zostanie poprowadzony przez wyłonionego spośród uczestników lidera.

EFPA Polska wchodzi w nowy etap swojej działalności. Do współpracy zaprasza banki, instytucje finansowe, izby branżowe, partnerów społecznych. Celem jest nowa jakość profesjonalnej opieki nad finansami osobistymi obywateli.

Więcej informacji:
www.efpa.pl