Edukacja: Współpraca w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z bankami zrzeszonymi w grupie SGB to wartość dodana

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od dłuższego już czasu obserwujemy wzrost społecznego zainteresowania praktycznymi aspektami edukacji ekonomicznej. Rozwój usług finansowych, wdrażanie do powszechnego użytku nowoczesnych instrumentów i narzędzi informatycznych nie tylko ułatwia dostęp do naszych pieniędzy, ale wymaga większej świadomości odnośnie przeciwdziałania niepożądanym skutkom postępu technologicznego.

Środowisko bankowe od lat dba o bezpieczeństwo naszych depozytów, co znajduje konkretny wyraz nie tylko w dbałości o jakość świadczonych usług, ale także w trosce o edukowanie obecnych i przyszłych interesariuszy systemu bankowego. To sprawa szczególnej wagi, bowiem budowanie zrozumienia dla potrzeby oszczędzania jako fundamentu społecznej zamożności zaczyna się już na etapie szkoły podstawowej. Zasięg działania takich projektów, jak Bakcyl, czy Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, realizowanych przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przy aktywnym wsparciu Związku Banków Polskich, dowodzi, że potrzeby i oczekiwania społeczne w tym względzie są znaczne, a w miarę rozwoju rynku usług finansowych będą coraz większe.

Nie dziwi zatem fakt, że bankowość spółdzielcza, pełniąca jakże często funkcję lokalnego centrum kompetencji w małych ojczyznach nie pozostała obojętna wobec tych oczekiwań i potrzeb swoich klientów. Drugi już rok z rzędu banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej czynnie włączyły się w realizację programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, udzielając nie tylko niezbędnego wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, a tam, gdzie to konieczne, także finansowego, ale realizując także – w formule wolontariatu pracowniczego – cykl spotkań i wykładów w środowiskach swego działania, również na lokalnych uczelniach. To ostatnie zresztą ma znaczenie umowne, bo renoma szeregu szkół wyższych, daleko wykracza poza lokalne środowiska.

Wolontariat pracowników banków z grupy SGB to nie tylko specjaliści z różnych dziedzin bankowości spółdzielczej, ale również członkowie zarządów i rad nadzorczych, których osobiste doświadczenie i kwalifikacje zawodowe stanowią nieocenione studium wiedzy dla słuchaczy uczelni, w tej liczbie tych, którzy rozmyślając o wyborze przyszłej drogi zawodowej lokują swoje ambicje w sektorze finansowym. Zasięg oddziaływania jest na tyle duży, że praktycznie mapa przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w ramach Nowoczesnego Zarządzania Biznesem i mapa alokacji banków zrzeszonych w SGB to zbiory jeśli nie tożsame, to bardzo zbliżone. Tylko w pierwszym półroczu, które właśnie dobiega końca, zrealizowano ponad pięćdziesiąt wykładów we Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowie, Koszalinie, Opolu, Zielonej Górze, ale i w mniejszych ośrodkach, by wymienić Płock czy Otwock. Znacznie dłuższa jest lista banków, których przedstawiciele prowadzili wykłady na terenie wymienionych miejscowości, a to dlatego, że nie były to pojedyncze spotkania, a i lista uczelni w poszczególnych miastach nie ogranicza się do jednej tylko szkoły wyższej. Zasięg i wagę projektu najlepiej oddadzą wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację, które przytaczamy w oryginalnym brzmieniu.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI