Edukacja finansowa: Zdecydowane przyspieszenie

Edukacja finansowa: Zdecydowane przyspieszenie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podwojenie w zaledwie rok czteroletnich osiągnięć brzmi jak mrzonka? To realny wynik Projektu Bankowcy dla Edukacji Dzieci i Młodzieży BAKCYL za 2017 rok, kiedy ponad dwukrotnie, wobec łącznego wyniku z ubiegłych lat, wzrosła liczba podejmowanych działań w edukacji finansowej dzieci i młodzieży oraz liczba partnerów. Taki wynik to dobry powód, by spotkać się w licznym gronie realizatorów projektu, podsumować osiągnięcia i zakreślić horyzont dalszych działań. Okazję ku temu dał II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, zorganizowany 15 marca br. na PGE Narodowy.

Alicja Zaczek-Żmijewska
Koordynator Projektu BAKCYL

Edukacja ekonomiczna – diagnoza

Pytanie o efektywność kształcenia w obszarze finansów wybrzmiało jako kluczowe podczas tegorocznej edycji Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, którego współorganizatorem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, operator Programu Sektorowego Bankowcy dla Edukacji. Nieprzypadkowo Kongres odbył się w trakcie European Money Week (12-16 marca br.), tygodnia szczególnej popularyzacji wiedzy o finansach. Wtedy to właśnie krajowe asocjacje bankowe w całej Europie, biorące na siebie odpowiedzialność za edukację finansową, jeszcze wyraźniej akcentują swój obszar działań, by podkreślić jego ważność społeczną. Stąd dodatkowe seminaria i wykłady. Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości doskonale wpisał się w te oczekiwania jako „forum wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z edukacji ekonomicznej wśród różnych grup społecznych” – jak można było przeczytać w programie wydarzenia.

W plenarnej debacie Kongresu pt. „Cyfryzacja gospodarki a edukacja finansowa w Polsce – wyzwania”, moderowanej przez Bartka Godusławskiego, dziennikarza „Dziennika Gazety Prawnej” uczestniczyli: Jacek Fotek, wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Paweł Jaroszek, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; Łukasz Świerżewski, dyrektor Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów oraz Paweł Zegarłowicz, wiceprzewodniczący Fundacji Kronenberga przy Banku Citi Handlowy. W jej świetle istotne jest konfrontowanie rozwoju sektora finansowego i jego osiągnięć z faktycznym stanem wiedzy finansowej Polaków – po to, by edukować mądrze i skutecznie. Czy kształcenie nadąża za nowymi technologiami i „cyfryzacją gospodarki”? Czy edukacja przekłada się na faktyczną sprawność ekonomiczną Polaków? Jaka jest obywatelska świadomość zobowiązań finansowych i świadczeń? Jak sprzyjać postawie przedsiębiorczości? Wreszcie – kogo kształcić, jak szeroki powinien być adres odbiorczy: klienta, konsumenta, inwestora, pracownika sektora finansowego?

Praktyczne finanse, czyli edukacja na co dzień

Program sektorowy Bankowcy dla Edukacji na co dzień podejmuje wyzwania edukacji, jakie stawia rozwój świata finansów. Swoim zakresem obejmuje wszystkie grupy wiekowe, gdyż lata doświadczeń przekonały, że aby edukacja finansowa była skuteczna, musi być ustawiczna. Dlatego w Programie Bankowcy dla Edukacji zintegrowane zostały dotychczasowe i są tworzone nowe projekty adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej (w ramach Projektu BAKCYL), dla studentów (m.in. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, BANRISK Liga Akademicka), dla pracowników sektora finansowego, czego przykładem jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego oraz dla seniorów (m. in. spotkania i wykłady na uniwersytetach trzeciego wieku).

Dyskusja w trakcie panelu „Wolontariat w edukacji ekonomicznej – misja, wyzwania”.

Niewątpliwie bardzo duże korzyści przynosi edukacja w ramach Projektu BAKCYL, bo odbywa się wprost w środowisku szkolnym, i to na wszystkich poziomach kształcenia. Najbardziej ugruntowanym działaniem jest cykl lekcji o zarządzaniu finansami, prowadzonych przez wolontariuszy z banków. Jako praktycy bankowi przekazują oni młodzieży ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI