EBI: dla 35 proc. Polaków zmiana przyzwyczajeń najlepszym sposobem na ochronę klimatu

EBI: dla 35 proc. Polaków zmiana przyzwyczajeń najlepszym sposobem na ochronę klimatu
Źródło: EBI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania zmianie klimatu jest zdaniem 35% Polaków radykalna zmiana indywidualnych zachowań, wynika z trzeciego wydania ankiety dotyczącej klimatu za lata 2020-2021 opublikowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny.

„Z kolei 31% ankietowanych uważa, że najlepszy efekt przyniesie wykorzystanie nowych technologii, a 22% respondentów stawia na pierwszym miejscu publiczne i prywatne inwestycje w projekty przyjazne dla klimatu. Jedynie 12% uczestników ankiety sądzi, że najważniejsze są uregulowania prawne” – czytamy w komunikacie.

Z badania wynika, że obywatele Portugalii (51%), Słowacji (44%), Luksemburga (43%) i Niemiec (42%) uważają, że najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie skutków kryzysu klimatycznego będzie radykalna zmiana zachowań, natomiast mieszkańcy krajów nordyckich pokładają większe nadzieje w innowacjach technologicznych (40% w Szwecji, 38% w Finlandii i 36% w Danii).

Większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Większość Polaków (67%) uważa, że w celu przeciwdziałania zmianie klimatu należy w pierwszej kolejności zwiększać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Odsetek ten jest znacznie wyższy od średniej europejskiej (49%) i najwyższy spośród wszystkich państw UE. Ponadto opinia ta przeważa wśród osób w wieku 65 lat i starszych (85%) oraz osób mających większe dochody (72%).

Czytaj także: Czy pandemia COVID-19 wpływa na proekologiczne zachowania Polaków?

„W odpowiedzi na pytanie o powody, dla których Polska powinna zmniejszać swoje uzależnienie od paliw kopalnych (np. ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla), 30% Polaków wskazuje na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w skali lokalnej, zwłaszcza w miastach – to wynik o sześć punktów procentowych wyższy od średniej europejskiej. Z kolei 26% ankietowanych twierdzi, że główną zaletą redukcji zużycia paliw kopalnych jest złagodzenie skutków zmiany klimatu, a zdaniem 24% respondentów zmniejszenie wykorzystania gazu i ropy naftowej to sposób na uniezależnienie się od zasobów innych krajów” – czytamy dalej.

Dopłaty do samochodów elektrycznych

Z badania wynika, że 54% Polaków uważa, iż priorytetem w przeciwdziałaniu zmianie klimatu powinno być wprowadzenie dopłat do samochodów elektrycznych, przy średniej europejskiej na poziomie 40%. Z kolei 35% respondentów wskazuje, że priorytetem powinno być większe upowszechnienie telepracy jako sposobu na ograniczenie dojazdów.

Niemal dwie trzecie polskich obywateli (65%) uważa, że Polska potrzebuje lepszych systemów recyklingu odpadów, aby móc skutecznie przeciwdziałać zmianie klimatu. Odsetek ten jest o dziewięć punktów procentowych wyższy od średniej europejskiej. Ponadto 56% ankietowanych popiera zakaz sprzedaży produktów, które są nietrwałe lub nie nadają się do naprawy.

Kryzys wywołany pandemią pokazał nam, jak ważne jest wejście na nowe ścieżki rozwoju: cyfrową i zieloną.

„Ankieta klimatyczna EBI pokazuje, że Polacy uważają za konieczne wdrażanie nowych technologii oraz zmianę indywidualnych przyzwyczajeń, aby sprostać temu wyzwaniu . Ponadto, postęp w sektorze energetycznym jest według Polaków kluczowy, aby polepszyć jakość powietrza w miastach. Jako bank klimatyczny, aktywnie wspieramy transformację energetyczną Polski. Finansowanie projektów nastawionych na walkę ze zmianami klimatycznymi osiągnęło w 2020 r. rekordowy poziom 41% całego wsparcia udzielonego przez Grupę EBI Polsce. W tym toku będziemy dalej wspierać projekty transformacji energetycznej oraz szeroko zakrojone projekty zielone i innowacyjne” – skomentowała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Badanie EBI zostało przeprowadzone we współpracy z pracownią badania rynku BVA. W badaniu przeprowadzonym w dniach od 5 października do 2 listopada 2020 roku wzięło udział ponad 30 tys. respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego z 30 krajów objętych ankietą.

Źródło: ISBnews