EBC: założenie szybkiego odbicia gospodarczego w II kw. może być zbyt optymistyczne

EBC: założenie szybkiego odbicia gospodarczego w II kw. może być zbyt optymistyczne
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost aktywności gospodarczej w strefie euro w II kw. może być zagrożony przez przedłużające się restrykcje wobec pandemii Covid-19, a szybkie odbicie przewidziane w projekcji może być zbyt optymistyczne - wynika z opublikowanego w czwartek protokołu z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego z 21 stycznia.

Szybkie odbicie wzrostu PKB w strefie euro, przewidziane w grudniowych prognozach, może być zbyt optymistyczne, ponieważ wzrost w drugim kwartale 2021 r. może być zagrożony przedłużającymi się restrykcjami.

„Ponadto, rozpoczęcie szczepień okazało się powolne i wyrażono również obawy dotyczące możliwego wpływu rozprzestrzeniania się nowych, bardziej zaraźliwych mutacji wirusa, które odkryto po grudniowym okresie świątecznym” – napisano w sprawozdaniu.

„Podkreślano, że średniookresowe perspektywy inflacji są obarczone wysokim poziomem niepewności, biorąc pod uwagę bezprecedensową sytuację pandemiczną i od dawna zadawane pytania o zmiany podstawowych determinant inflacji” – dodano.

EBC nadal jest gotowy do wykorzystania wszystkich instrumentów w razie konieczności

„Członkowie byli zgodni co do tego, że nie ma miejsca na samozadowolenie i że Rada Prezesów musi nadal być gotowa, by w stosownych przypadkach wykorzystywać wszystkie swoje instrumenty, aby zapewnić solidną konwergencję inflacji w kierunku swojego celu” – napisano w sprawozdaniu.

„Oceniono również, że nastawienie polityki pieniężnej pozostało bardzo akomodacyjne i pomogło w utrzymaniu korzystnych warunków finansowania, niezbędnych do przeciwdziałania negatywnemu wpływowi pandemii na prognozowaną ścieżkę inflacji” – dodano.

Zmienne perspektywy gospodarcze

W ocenie Rady Prezesów perspektywy gospodarcze w dużej mierze zmieniają się zgodnie z grudniowymi projekcjami.

„W tym kontekście przypominano, że prognozowana ścieżka inflacji w grudniowych projekcjach makroekonomicznych ekspertów Eurosystemu nadal odbiegała od średniookresowego celu inflacyjnego Rady Prezesów” – napisano w protokole.

„Z punktu widzenia polityki pieniężnej istotne znaczenie miała ewolucja stóp realnych, które spadły do rekordowo niskich poziomów w ostatnich tygodniach” – dodano.

Według EBC wysoce akomodacyjne nastawienie ws. polityki monetarnej pozostaje właściwe.

„Argumentowano, że polityka pieniężna powinna trzymać rękę na pulsie, a środkom, które zostały wprowadzone w grudniu, należy dać czas na pełne wdrożenie” – napisano w sprawozdaniu.

„Ogólnie rzecz biorąc, uznano, że ponowna kalibracja instrumentów, o której zdecydowano w grudniu, pozostała właściwa i dobrze wyważona, podczas gdy wszystkie instrumenty musiały pozostać w grze, z należytym uwzględnieniem korzyści i możliwych niezamierzonych skutków ubocznych” – dodano.

Podstawowe stopy procentowe bez zmian

Rada Prezesów EBC pozostawiła 21 stycznia bez zmian podstawowe stopy procentowe.

„Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc. oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej” – podano w komunikacie po posiedzeniu banku.

Czytaj także: EBC pozostawił stopy bez zmian i podtrzymał program skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro >>>

EBC podtrzymał 21 stycznia wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 11 marca. Po posiedzeniu zaprezentowane zostaną kwartalne projekcje ekonomiczne.

Źródło: PAP BIZNES