EBC: szczepienia przeciwko COVID-19 pozytywne dla perspektyw wzrostu PKB strefy euro, ale niepewność pozostaje

EBC: szczepienia przeciwko COVID-19 pozytywne dla perspektyw wzrostu PKB strefy euro, ale niepewność pozostaje
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozpoczęcie procesu szczepień przeciwko Covid-19 może pozytywnie wpłynąć na perspektywy wzrostu PKB w strefie euro, lecz czynniki ryzyka pozostają - wynika z opublikowanego w czwartek protokołu z posiedzenia EBC z 10 grudnia.

W ocenie uczestników posiedzenia, perspektywy dla wzrostu PKB w strefie euro są obarczone dużą niepewnością, mimo poprawy związanej z rozpoczęciem szczepień przeciw COvid-19.

Dyskutując na temat perspektyw dla wzrostu PKB, członkowie Rady Prezesów z zadowoleniem przyjęli pozytywne wiadomości o wprowadzeniu szczepionek, a tym samym o stopniowym rozwiązywaniu kryzysu zdrowotnego.

„Stanowiło to istotną różnicę w porównaniu z sytuacją w czasie ostatniego posiedzenia EBC w październiku, o czym świadczy wyraźna poprawa nastrojów na rynkach finansowych” – podano w sprawozdaniu.

„Przypomniano, że spodziewany obecnie kształt ożywienia różni się od kształtów liter „V” i „U” spodziewanych na początku roku. (…) Uznano, że przedłużające się ograniczenie działalności gosp. może spowodować trwalsze szkody w wielu sektorach, przy zwiększonym ryzyku niewypłacalności i wzrostu bezrobocia, które wpłyną na perspektywy średnioterminowe” – dodano.

Nastawienie ws. polityki monetarnej

Według EBC wysoce akomodacyjne nastawienie ws. polityki monetarnej pozostaje właściwe.

„Zwiększenie puli nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) o 500 mld euro, oprócz 20 mld euro miesięcznych zakupów w ramach APP, było ogólnie uważane za właściwe, aby wzmocnić zobowiązanie Rady Prezesów do utrzymania korzystnych warunków finansowania w okresie pandemii” – podano w minutes.

Czytaj także: Koronawirus i szczepienia w Niemczech, gospodarka czeka na odpornych >>>

W ocenie Rady Prezesów wprowadzanie nowych środków polityki monetarnej do walki z gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 nie było konieczne.

„Obecne otoczenie makroekonomiczne uzasadniało ponowną kalibrację instrumentów polityki w celu zabezpieczenia korzystnych warunków finansowania, zamiast przyjęcia kolejnych środków w celu zwalczania kryzysu” – napisano w protokole.

„Należy zwrócić uwagę na istotną zmianę we wdrażaniu PEPP i należy podkreślić, że jeśli można by utrzymać korzystne warunki finansowania przy przepływach zakupów aktywów, które nie wyczerpały pełnej kwoty dostępnej w ramach PEPP, pula środków programu nie musi być wykorzystana w całości” – dodano.

Inflacja w perspektywie krótkoterminowej może pozostać przytłumiona

Z minutek wynika, że według Rady Prezesów inflacja w perspektywie krótkoterminowej może pozostać przytłumiona.

„Oczekuje się, że zasadnicza presja cenowa pozostanie ograniczona ze względu na słaby popyt, zwłaszcza w turystyce i sektorach związanych z podróżami, jak również z powodu niskiej presji płacowej i aprecjacji euro. Po wygaśnięciu skutków pandemii ożywienie popytu, wspierane akomodacyjną polityką fiskalną i monetarną, może wywrzeć presję na wzrost inflacji w średnim okresie” – napisano w minutes.

„Wyrażono opinię, że Rada Prezesów nie może sobie pozwolić na to, by postrzegać ją jako zadowoloną z przebiegu ścieżki inflacji zawartej w projekcjach” – dodano.

Rada Prezesów EBC pozostawiła 10 grudnia bez zmian podstawowe stopy procentowe – podano w komunikacie po posiedzeniu banku.

EBC zwiększył nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii(PEPP) o 500 mld do 1,85 bln euro. Rada wydłużyła również horyzont zakupów netto w ramach PEPP co najmniej do końca marca 2022 r.

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2020 r. do -7,3 proc., na 2021 r. w dół do +3,9 proc., a na 2022 r. w dół do 3,2 proc. EBC zrewidował w dół prognozy inflacji na 2020 r. na 0,2 proc., na 2021 r. pozostawił bez zmian na 1 proc., a w 2022 r. obniżył do 1,1 proc. Opublikowano też prognozy na 2023 r.

„Oczekuje się, że druga fala pandemii i związana z nią intensyfikacja środków powstrzymujących jej rozprzestrzenianie, obserwowana od połowy października, spowoduje ponowny znaczny spadek aktywności w czwartym kwartale, chociaż w znacznie mniejszym stopniu niż obserwowany w drugim kwartale tego roku” – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku.

Kolejne posiedzenie EBC odbędzie się 21 stycznia.

Źródło: PAP BIZNES