EBC: stopy procentowe bez zmian; umiarkowany wzrost inflacji przejściowy

EBC: stopy procentowe bez zmian; umiarkowany wzrost inflacji przejściowy
Fot. stock.adobe.com / tonsnoei
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał, że stopy proc. pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy inflacja osiągnie poziom 2 proc. na długo przed końcem horyzontu projekcji, a wzrost inflacji jest przejściowy.

„Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc.” – napisano w komunikacie.

EBC prognozuje, że inflacja może przejściowo przekroczyć cel w umiarkowanym zakresie.

„Żeby wesprzeć swój symetryczny 2-procentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów przewiduje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, aż Rada stwierdzi, że inflacja osiąga 2 proc. znacznie przed końcem horyzontu projekcji i pozostaje na tym poziomie przez pozostałą część horyzontu projekcji, oraz oceni dotychczasowy postęp inflacji bazowej jako wystarczający, żeby uznać go za spójny ze stabilizacją inflacji na poziomie 2 proc. w średnim okresie. Może to również oznaczać, że będzie przejściowy okres, podczas którego inflacja znajdzie się umiarkowanie powyżej celu” – podano w komunikacie.

Czytaj także: Fed: główna stopa w USA bez zmian >>>

„Rada Prezesów ocenia, że postępy w ożywieniu gospodarczym i realizacji średniookresowego celu inflacyjnego pozwalają na stopniowe zmniejszanie tempa skupu aktywów w kolejnych kwartałach. Jednak, aby inflacja ustabilizowała się na poziomie celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. w średnim okresie, nadal potrzebne są akomodacyjne środki monetarne. W obliczu obecnej niepewności Rada Prezesów musi zachować elastyczność i opcjonalność w prowadzeniu polityki pieniężnej” – dodano.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,05 proc. wobec dolara do 1,1610. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 2 pb do -0,15 proc.

EBC kończy skup PEPP po I kw. 2022 r.

Rada Prezesów EBC zdecydowała także o zakończeniu pandemicznego programu skupu aktywów PEPP z końcem marca 2022 r. i wydłużyła o rok minimalny okres reinwestycji spłat kapitału w ramach tego instrumentu, przynajmniej do końca 2024 r. – podał EBC w komunikacie. EBC zwiększył regularny skup APP do 40 mld EUR na miesiąc w II kw. 2022 r. i do 30 mld/m-c w III kw. przyszłego roku.

EBC podał ponadto, że tempo skupu w ramach PEPP w I kw. przyszłego roku będzie niższe niż w IV kw. 2021 r.

Zakupy w ramach PEPP będą mogły być wznowione w razie potrzeby, a EBC będzie w ramach realizacji polityki pieniężnej kierować się elastycznością, w razie pojawienia się zagrożenia dla mechanizmu transmisji polityki monetarnej.

Reinwestycje PEPP będą mogły być dostosowane elastycznie w ujęciu czasowym, w zależności od klasy aktywów oraz okresu prowadzenia reinwestycji. Dotyczy to także ewentualnego zakupu obligacji emitowanych przez Grecję.

Program APP będzie od października prowadzony w obecnej skali 20 mld euro na miesiąc, tak długo jak będzie to konieczne do wzmocnienia akomodacyjnego oddziaływania stóp procentowych.

EBC potwierdził, że APP zakończy się na krótko przed tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe.

Rada Prezesów zamierza także nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, i w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 3 lutego. 

Lagarde: presja inflacyjna powinna obniżyć się w 2022 r.

Presja inflacyjna powinna obniżyć się w 2022 r. – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Ceny energii mocno wzrosły, w niektórzy obszarach widoczne są braki materiałów i siły roboczej. Ogranicza to aktywność gospodarczą i stanowi ograniczenie dla perspektyw gospodarki w krótkim terminie” – powiedziała Lagarde.

Oczekuje się, że inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie w krótkim terminie, ale obniży się w przyszłym roku.

– dodała.

Według Lagarde inflacja w horyzoncie projekcji będzie poniżej celu, a akomodacja konieczna, by inflacja zeszła do celu.

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 o 0,1 pkt proc. do 5,1 proc.

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 5,1% z 5% oczekiwanych we wrześniu br. oraz obniżył prognozę na 2022 rok odpowiednio do 4,2% z 4,6%, podała prezes EBC Christine Lagarde. Na 2023 r. EBC oczekuje 2,9% (rewizja w górę o 0,8 pkt proc.) oraz 1,6% wzrostu PKB w 2024 r.

„Patrząc w przyszłość, spodziewamy się silnego odbicia wzrostu w ciągu 2022 roku. Nasze nowe prognozy Eurosystemu przewidują roczny wzrost realnego PKB na poziomie 5,1% w 2021 roku, 4,2% w 2022 roku, 2,9% w 2023 roku i 1,6% w 2024 roku. W porównaniu z naszymi wrześniowymi projekcjami prognozy zostały skorygowane w dół dla roku 2022 i w górę dla roku 2023” – powiedziała Lagarde podczas konferencji prasowej.

EBC zrewidował w górę prognozę inflacji w eurolandzie

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro na poziomie 2,6% w 2021 r. (wobec wcześniejszej prognozy 2,2%), 3,2% w 2022 r. (wobec wcześniejszej prognozy 1,7%) i 1,8% w 2023 r.(wobec wcześniejszej prognozy 1,5%), podała Lagarde. W 2024 oczekuje się inflacji HICP w strefie euro poziomie 1,8%.

„Nasze nowe prognozy przewidują roczną inflację na poziomie 2,6% w 2021 r., 3,2% w 2022 r., 1,8% w 2023 r. i 1,8% 2024 r. – znacznie wyższą niż w poprzednich projekcjach z września. Inflacja z wyłączeniem żywności i energii ma wynieść średnio 1,4% w 2021 r., 1,9% w 2022 r., 1,7% w 2023 r. i 1,8% w 2024 r., czyli również więcej niż w projekcjach wrześniowych” – powiedziała prezes EBC

„Uważamy, że zagrożenia dla perspektyw gospodarczych są zasadniczo zrównoważone. Działalność gospodarcza może przewyższyć nasze oczekiwania, jeśli konsumenci staną się bardziej pewni siebie i będą oszczędzać mniej niż się spodziewamy. Z drugiej strony, niedawne nasilenie się pandemii, w tym rozprzestrzenianie się jej nowych odmian, może stanowić bardziej trwały czynnik hamujący wzrost gospodarczy. Przyszła ścieżka cen energii oraz tempo, w jakim rozwiązywane są problemy z dostawami, stanowią zagrożenia dla ożywienia gospodarczego i dla perspektyw inflacji. Jeśli presja cenowa przełoży się na wyższy niż przewidywano wzrost płac lub jeśli gospodarka szybciej osiągnie pełną zdolność produkcyjną, inflacja może okazać się wyższa” – powiedziała Lagarde.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews