EBC: stopy procentowe bez zmian, nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii zwiększony o 500 mld euro

EBC: stopy procentowe bez zmian, nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii zwiększony o 500 mld euro
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Prezesów EBC utrzymała podstawowe stopy proc. na niezmienionym poziomie: depozytowa nadal wynosi -0,50 proc., a refinansowa 0,0 proc. - podano w komunikacie. EBC zwiększył nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP) o 500 mld do 1,85 bln euro.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

„Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: EBC: stopy procentowe bez zmian, będzie dalsze luzowanie polityki monetarnej >>>

PEPP zwiększony do 1,85 mld euro

Rada postanowiła także, że pula środków na nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP) zostanie zwiększona o 500 mld euro, do łącznie 1 850 mld euro, a także wydłużyła czas realizacji programu do końca marca 2022 r.

„Rada Prezesów zdecydowała także o przedłużeniu reinwestowania spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2023 roku. Tak czy inaczej, wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – czytamy dalej.

Ponadto, Rada postanowiła rekalibrować warunki programu długoterminowych operacji refinansujących TLTRO III – m.in. przedłużając okres jego trwania o 12 miesięcy do czerwca 2022 r.

Rada Prezesów zaoferuje ponadto cztery dodatkowe długoterminowe operacje refinansujące PELTRO w 2021 r.

EBC zrewidował w górę prognozę dynamiki PKB w eurolandzie na 2020 r. i w dół na lata 2021-2022

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2020 r. do -7,3 proc., na 2021 r. w dół do +3,9 proc., a na 2022 r. w dół do 3,2 proc. EBC zrewidował w dół prognozy inflacji na 2020 r. na 0,2 proc., na 2021 r. pozostawił bez zmian na 1 proc., a w 2022 r. obniżył do 1,1 proc. Opublikowano też prognozy na 2023 r.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,3 proc. w XI w ujęciu rdr, po spadku w X o 0,3 proc. – podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Analitycy szacowali spadek o 0,2 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w XI o 0,2 proc., po wzroście w X o 0,2 proc. Tu szacowano +0,2 proc.

Lagarde: bilans ryzyka dla perspektyw wzrostu w strefie euro wciąż przechylony w stronę negatywną

Bilans ryzyka dla perspektyw wzrostu w strefie euro wciąż przechylony jest na stronę negatywną, lecz mniej wyraźnie niż wcześniej – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

Chociaż wiadomości o perspektywach wprowadzenia szczepionek w najbliższej przyszłości są zachęcające, ryzyko pogorszenia koniunktury pozostaje powiązane z konsekwencjami pandemii dla warunków ekonomicznych i finansowych.

– dodała.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews