EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian; podtrzymał zwiększone tempo programu skupu aktywów PEPP

EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian; podtrzymał zwiększone tempo programu skupu aktywów PEPP
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał zwiększone tempo skupu aktywów w najbliższym kwartale w ramach programu PEPP, którego wielkość wynosi nadal 1,85 bln euro.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc.

„Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc. oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej” – napisano w komunikacie.

EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro

EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro i zwiększone tempo skupu aktywów w najbliższym kwartale.

„Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu prowadzić zakupy netto aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP), na który przeznaczyła łączną pulę 1850 mld euro, co najmniej do końca marca 2022 roku, a w każdym razie dopóki nie uzna, że kryzysowa faza pandemii dobiegła końca. Na podstawie wspólnej oceny warunków finansowania i perspektyw inflacji Rada Prezesów oczekuje, że przez najbliższy kwartał zakupy netto w ramach programu PEPP będą prowadzone w znacznie szybszym tempie niż w pierwszych miesiącach bieżącego roku” – napisano.

Czytaj także: Niemiecki Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę na program skupu obligacji przez EBC >>>

„Jeżeli w horyzoncie czasowym zakupów netto w ramach programu PEPP uda się utrzymać korzystne warunki finansowania przy poziomie zakupów niższym od przewidzianej puli środków, nie trzeba będzie tej puli wykorzystywać w całości. Z drugiej strony będzie też możliwa jej rekalibracja, jeżeli okaże się to potrzebne do utrzymania korzystnych warunków finansowania, żeby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi szoku spowodowanego pandemią na ścieżkę inflacji” – dodano.

EBC podtrzymał też politykę reinwestycji w ramach PEPP

„Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2023 roku. Tak czy inaczej, wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – napisano w komunikacie.

EBC pozostawił bez zmian zakupy aktywów w ramach programu APP i udzielanie pożyczek w ramach TLTRO-III.

„Nadal będą prowadzone zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie. Rada Prezesów w dalszym ciągu przewiduje, że miesięczne zakupy netto aktywów w ramach programu APP będą prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC i że zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy” – podano.

„Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu dostarczać znaczną ilość płynności poprzez operacje refinansujące. Środki pozyskane przez banki w trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) odgrywają kluczową rolę w podtrzymaniu akcji kredytowej na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych” – dodano.

EBC podtrzymał zapewnienie, że może w razie konieczności po raz kolejny dostosować wszystkie narzędzia polityki monetarnej.

„Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosować wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje, żeby sprawić – w zgodzie z zadeklarowanym dążeniem do symetrii – że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu” – napisano w komunikacie.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,08 proc. wobec dolara do 1,2169.

Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 1 pb do -0,23 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 22 lipca.

EBC zrewidował w górę prognozę dynamiki PKB w eurolandzie na 2021 i 2022 r.

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2021 r. do +4,6 proc., na 2022 r. w górę do +4,7 proc., a na 2023 pozostawił bez zmian na poziomie 2,1 proc. EBC zrewidował w górę prognozy inflacji na 2021 r. do 1,9 proc., na 2022 r. w górę do 1,5 proc., a w 2023 r. pozostawił bez zmian na poziomie 1,4 proc.

W tabeli poniżej pełne prognozy EBC (w proc. rdr).

prognozy z:czerwiec’21  |marzec’21  
prognozy na:202120222023|202120222023
Realny PKB4,64,72,1|44,12,1
Inflacja HICP1,91,51,4|1,51,21,4

Pełne projekcje makro, w tym bazowy HICP oraz ich założenia zostaną opublikowane o godz. 15.30.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 2,0 proc. w V w ujęciu rdr, po wzroście 1,6 proc. w IV – podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 1,9 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w V o 0,9 proc., po wzroście w IV o 0,7 proc. Tu szacowano +0,9 proc. Mdm CPI wzrósł o 0,3 proc. wobec szacunków +0,2 proc., po zwyżce w IV o 0,6 proc. 

Prezes EBC: jesteśmy bardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw wzrostu PKB eurolandu niż 3 miesiące temu

Jesteśmy nieco bardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw wzrostu PKB eurolandu niż byliśmy 3 miesiące temu – powiedziała w trakcie konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde.

Jesteśmy nieco bardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw wzrostu PKB eurolandu niż byliśmy 3 miesiące temu. Są sygnały, że od II kw. trwa odbicie, które mam nadzieję zostanie jeszcze wzmocnione w III kw.

– powiedziała Lagarde.

„Spodziewamy się, że w drugiej połowie 2021 r. wzrost PKB będzie nadal znacznie poprawiał się, ponieważ postępy w kampaniach szczepień pozwalają na dalsze złagodzenie środków ograniczających. Oczekuje się, że w średnim okresie ożywienie w gospodarce strefy euro będzie stymulowane przez silniejszy popyt globalny i krajowy, a także dalsze wsparcie zarówno ze strony polityki pieniężnej, jak i polityki fiskalnej. (…) Jednocześnie utrzymuje się niepewność, ponieważ krótkoterminowe perspektywy gospodarcze nadal zależą od przebiegu pandemii i reakcji gospodarki po ponownym otwarciu” – dodała.

Zbyt wcześnie na wygaszanie programu skupu aktywów PEPP

Lagarde powtórzyła, że jest zbyt wcześnie na wygaszanie programu skupu aktywów PEPP.

„Jest zbyt wcześnie na wygaszanie programu PEPP, nie było o tym dyskusji podczas posiedzenia EBC. Nie ma na razie powodów, by rozpoczynać taką dyskusję” – powiedziała.

Podczas konferencji prasowej Lagarde powiedziała, że „nie zaproponowano żadnego alternatywnego sformułowania” na temat tempa zakupów w ramach PEPP. Dodała, że wśród decydentów politycznych panuje „szeroka zgoda” na to, co zaproponował EBC.

„Obecny wzrost inflacji jest przejściowy”

Prezes EBC wskazywała, że obecny wzrost inflacji jest przejściowy, a inflacja zasadnicza nadal pozostaje daleko od celu banku.

„Inflacja wzrosła w ostatnich miesiącach, głównie z powodu efektu bazy, czynników przejściowych i wzrostu cen energii. Oczekuje się, że w drugiej połowie roku wzrośnie dalej, po czym spadnie wraz z wygaśnięciem czynników przejściowych”- poinformowała Lagarde.

„W horyzoncie projekcji inflacja zasadnicza pozostanie poniżej naszego celu i presja inflacyjna nie wygląda tak, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała po pandemii. Jednakże, można zauważyć pewien ruch i będziemy go monitorować. Nie ma powodów, by wierzyć, że obecny wzrost inflacji zasadniczej przełoży się na wzrost śródterminowych perspektyw dla inflacji” – dodała.

Według przewodniczącej Rady Prezesów EBC inflacja spadnie na początku przyszłego roku w miarę zanikania czynników przejściowych i spadku światowych cen energii.

„Presja inflacyjna prawdopodobnie pozostanie ogólnie stłumiona, częściowo odzwierciedlając niską presję płacową w kontekście wciąż znacznego spowolnienia gospodarczego i aprecjacji kursu euro” – powiedziała prezes EBC.

„Po wygaśnięciu wpływu pandemii złagodzenie wysokiego poziomu zastoju, wspierane przez akomodacyjną politykę monetarną i fiskalną, przyczyni się do stopniowego wzrostu inflacji bazowej w średnim okresie. Miary ankietowe i rynkowe wskaźniki długoterminowych oczekiwań inflacyjnych pozostają na niskim poziomie, chociaż wskaźniki rynkowe nadal rosną” – dodała.

W ocenie Lagarde czynniki ryzyka związane z perspektywami wzrostu w strefie euro są zasadniczo zrównoważone.

„Z jednej strony, jeszcze silniejsze ożywienie może być uzależnione od lepszych perspektyw dla globalnego popytu i szybszego niż oczekiwano uszczuplania oszczędności gospodarstw domowych po zniesieniu ograniczeń społecznych i dotyczących podróżowania. Z drugiej strony trwająca pandemia, w tym rozprzestrzenianie się mutacji wirusów, oraz jej konsekwencje dla warunków gospodarczych i finansowych nadal stanowią źródła ryzyka dla perspektyw” – powiedziała.

„Ankiety biznesowe wskazują na silne ożywienie aktywności usługowej wraz ze spadkiem liczby infekcji, co pozwoli na stopniową normalizację aktywności o wysokim poziomie kontaktów społecznych. Produkcja przemysłowa pozostaje solidna, wspierana przez silny globalny popyt, chociaż wąskie gardła po stronie podaży mogą stanowić pewne utrudnienia dla działalności przemysłowej w najbliższym czasie” – dodała.

Źródło: PAP BIZNES