EBC pozostawił stopy bez zmian i podtrzymał program skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro

EBC pozostawił stopy bez zmian i podtrzymał program skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro i wskazał, że bierze pod uwagę kolejną rekalibrację programu, jeśli uzna to za konieczne.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc.

„Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc. oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej” – podano.

Czytaj także: Interwencje NBP na rynku walutowym na tle polityki innych banków centralnych >>>

EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro i wskazał, że bierze pod uwagę kolejną rekalibrację programu, jeśli uzna to za konieczne.

„Rada Prezesów będzie kontynuować skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (Pandemic Emergency Purchase Program – PEPP), na który przeznaczyła łączną pulę 1850 mld euro. Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP co najmniej do końca marca 2022 roku, a w każdym razie dopóki nie uzna, że kryzysowa faza pandemii koronawirusa dobiegła końca” – napisano.

„Jeżeli w horyzoncie czasowym zakupów netto w ramach programu PEPP uda się utrzymać te warunki przy poziomie zakupów niższym od przewidzianej puli środków, nie trzeba będzie tej puli wykorzystywać w całości. Z drugiej strony będzie też możliwa jej rekalibracja, jeżeli okaże się to potrzebne do utrzymania korzystnych warunków finansowania, żeby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi szoku spowodowanego pandemią na ścieżkę inflacji” – dodano.

EBC podtrzymał też politykę reinwestycji w ramach PEPP

„Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2023 roku. Tak czy inaczej, wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – podano w komunikacie.

EBC pozostawił bez zmian zakupy aktywów w ramach programu APP i udzielanie pożyczek w ramach TLTRO-III.

„Rada Prezesów zamierza także w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej” – podano.

„Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu dostarczać znaczną ilość płynności poprzez operacje refinansujące. W szczególności trzecia seria ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) w dalszym ciągu jest dla banków atrakcyjnym źródłem finansowania, wspierającym akcję kredytową na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych” – dodano.

EBC może w razie konieczności po raz kolejny dostosować wszystkie narzędzia polityki monetarnej

EBC podtrzymał zapewnienie, że może w razie konieczności po raz kolejny dostosować wszystkie narzędzia polityki monetarnej.

„Rada Prezesów jest nadal gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie swoje narzędzia, żeby sprawić – w zgodzie z zadeklarowanym dążeniem do symetrii – że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziom” – podano w komunikacie.

O 14.30 odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde, która przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów oraz kwartalne projekcje makroekonomiczne.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,27 proc. wobec dolara do 1,2115.

Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 1 pb do -0,52 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 11 marca.

Źródło: PAP BIZNES