EBC: podnoszenie stóp procentowych musi być kontynuowane

EBC: podnoszenie stóp procentowych musi być kontynuowane
Fot. stock.adobe.com/Posztós János
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stopy procentowe będą musiały być dalej podnoszone, aby osiągnąć poziom, który umożliwiłby osiągnięcie średniookresowego celu EBC w wysokości 2 proc., napisano w minutes po ostatnim posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego.

„Ogólnie rzecz biorąc, w świetle przeważającej niepewności istniało szerokie poparcie dla podejścia w podejmowaniu decyzji od spotkania do spotkania w zakresie polityki pieniężnej” – napisano w sprawozdaniu.

„Wszyscy członkowie Rady Prezesów przyłączyli się do konsensusu co do podniesienia trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 75 punktów bazowych, potwierdzając jednocześnie, że decyzja Rady Prezesów pozostaje uzależniona od danych i że podwyżka o 75 punktów bazowych nie powinna oznaczać, że Rada Prezesów zamierza uzgodnić podwyżki stóp procentowych podobnej wysokości na swoich przyszłych spotkaniach” – dodano.

Wysokość grudniowej podwyżki będzie zależała od napływających danych

W ocenie członków Rady Prezesów wysokość grudniowej podwyżki będzie zależała od napływających danych oraz najnowszych projekcji makro.

„Wyrażono opinię, że zacieśnienie polityki pieniężnej będzie prawdopodobnie kontynuowane po normalizacji nastawienia polityki pieniężnej i przejściu na zasadniczo neutralny dla gospodarki poziom stóp proc. W odniesieniu do grudniowego posiedzenia poświęconego polityce pieniężnej zauważono, że Rada Prezesów będzie dysponować większą ilością informacji, co uznano za szczególnie cenne w świetle dużej zmienności i niepewności na rynku, które charakteryzują obecną sytuację” – napisano w minutes.

Czytaj także: EBC po raz 3. z rzędu znacznie podnosi stopy procentowe i zapowiada kolejne podwyżki >>>

„Ponadto grudniowe projekcje ekspertów dostarczą więcej danych w horyzoncie do 2025 r., w tym oceny wpływu zwiększonego ryzyka recesji, kształtowania się cen surowców i zaostrzenia warunków finansowych od wrześniowego posiedzenia na średniookresowe perspektywy inflacji” – dodano.

Niektórzy członkowie EBC chcieli podwyżki stóp tylko o 50 pb.

„Kilku członków Pardy Prezesów opowiedziało się za podwyższeniem podstawowych stóp procentowych EBC o 50 pb., biorąc pod uwagę, że podwyżce będzie towarzyszył sygnał o konieczności dalszego wzrostu stóp w przyszłości, zmiana oprocentowania rezerw obowiązkowych, oraz dostosowanie warunków TLTRO III, z których wszystkie wiązałyby się z dodatkowym zaostrzeniem polityki pieniężnej. O ile kierunek polityki pieniężnej był jasny, konieczna była ostrożność w zakresie tempa dostosowań” – napisano.

„Podwyżka o 50 pb. została uznana za wystarczającą do stopniowej i wyważonej korekty nastawienia polityki pieniężnej, biorąc pod uwagę niestabilność nastrojów rynkowych, narastające ryzyko znacznego spowolnienia aktywności gospodarczej oraz istotne zaostrzenie warunków finansowania już od początku proces normalizacji. Argumentowano ponadto, że zbyt agresywne tempo zacieśniania polityki pieniężnej może mieć reperkusje dla stabilności finansowej, aktywności gospodarczej i ostatecznie dla inflacji” – dodano.

Większość członków Rady Prezesów poparła podwyżkę o 75 pb. na ostatnim posiedzeniu

W protokole podano, że większość członków Rady Prezesów poparła podwyżkę o 75 pb. na ostatnim posiedzeniu.

„Jeśli chodzi o skalę podwyżki stóp, propozycja głównego ekonomisty Lane’a, by podnieść podstawowe stopy procentowe EBC o 75 pb., została poparta przez zdecydowaną większość członków. Podwyżka o 75 pb. została uznana za właściwą reakcję ze względu na przedłużający się okres nadmiernie wysokiej inflacji i ryzyko, że może to zwiększyć średniookresową presję cenową. Przypomniano, że polityka pieniężna jest nadal akomodacyjna i argumentowano, że podwyżka o 75 pb. stanowi niezbędny krok w kierunku bardziej neutralnego poziomu. Oznaczałoby to również dalsze przyspieszenie podwyżek stóp procentowych, co umożliwiłoby szybkie osiągnięcie ich neutralnego poziomu dla gospodarki” – napisano.

„Ponadto zauważono, że uczestnicy rynku wyceniali wzrost stóp proc. tej wielkości. Argumentowano, że niespełnienie tych oczekiwań rynkowych oznaczałoby niepożądany impuls rozluźnienia, potencjalnie podważający zaufanie do zaangażowania Rady Prezesów na rzecz stabilności cen. (…) Argumentowano również, że w sytuacji niepewności co do długości trwania wysokiej inflacji, optymalna polityka wymaga zdecydowanej reakcji w celu zmniejszenia ryzyka zbyt długiego utrzymywania się wysokiej inflacji” – dodano.

27 października Rada Prezesów EBC podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 75 pb. do odpowiednio: 2 proc., 2,25 proc. i 1,5 proc. EBC postanowił też dostosować stopy procentowe operacji kredytowych TLTRO III.

Najbliższe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego odbędzie się 1 grudnia. Po posiedzeniu zostaną zaprezentowane najnowsze projekcje makroekonomiczne.

Źródło: PAP BIZNES