EBC podniósł stopy procentowe o 75 pb. i zapowiedział dalsze podwyżki ze względu na zbyt wysoką inflację

EBC podniósł stopy procentowe o 75 pb. i zapowiedział dalsze podwyżki ze względu na zbyt wysoką inflację
Fot. stock.adobe.com/Posztós János
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł trzy podstawowe stopy procentowe o 75 pb, podał bank. Oznacza to, że od 14 września br. procentowa podstawowych operacji refinansujących wyniesie 1,25%.

Stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną odpowiednio do: 1,5% i 0,75%.

Analitycy oczekiwali podwyżki stóp procentowych o 75 pb.

Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych.

„Ten istotny krok przybliża przejście od obecnego poziomu stóp procentowych o wysoce łagodzącym oddziaływaniu do poziomów, które zapewnią, aby inflacja wkrótce powróciła do przyjętego przez EBC celu wynoszącego 2% w średnim okresie. Opierając się na aktualnej ocenie, Rada Prezesów przewiduje, że na następnych kilku posiedzeniach będzie dalej podnosić stopy procentowe, co ma osłabić popyt i chronić przed ryzykiem stałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Rada Prezesów będzie regularnie poddawać przyjęty kierunek polityki pieniężnej ponownej ocenie w świetle napływających informacji i zmieniających się perspektyw inflacji. Przyszłe decyzje Rady w sprawie podstawowych stóp procentowych nadal będą zależeć od danych i zapadać z posiedzenia na posiedzenie” – czytamy w komunikacie.

Inflacja zbyt wysoka, będą kolejne podwyżki stóp procentowych

Rada Prezesów podjęła dzisiejszą decyzję i przewiduje dalsze podwyżki stóp procentowych, ponieważ inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i prawdopodobnie przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom.

„Według szacunków flash Eurostatu w sierpniu inflacja wyniosła 9,1%. Nadal windują ją gwałtowny wzrost cen energii i żywności, presja popytowa w pewnych sektorach spowodowana ponownym otwieraniem się gospodarki oraz zatory podażowe. Presja cenowa dalej się nasilała i rozszerzała na wszystkie sektory gospodarki i inflacja w najbliższym okresie może jeszcze wzrosnąć. W miarę jak obecne czynniki proinflacyjne będą z czasem wygasać, a normalizacja polityki pieniężnej – wpływać na gospodarkę i kształtowanie cen, inflacja będzie się obniżać” – czytamy dalej.

Po podniesieniu stopy depozytu w banku centralnym do poziomu powyżej zera dwupoziomowy system oprocentowania nadwyżek rezerw nie jest już potrzebny. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś zawiesić ten dwupoziomowy system, zmieniając wartość mnożnika na zero, podano także.

„Rada Prezesów zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczęła podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania warunków dużej płynności i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – czytamy także w komunikacie.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela programu PEPP są reinwestowane elastycznie, żeby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej, podano dalej.

„Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i pilnować, żeby upływanie terminów zapadalności operacji z trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) nie zakłócało płynnej transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów będzie też regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej” – podsumowano.

Lagarde: ryzyko związane ze wzrostem inflacji jest nadal podwyższone

Ryzyko związane ze wzrostem inflacji jest nadal podwyższone – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Zagrożenia dla perspektyw inflacji są przede wszystkim zwyżkowe. Podobnie jak w przypadku wzrostu PKB, głównym ryzykiem w krótkim okresie jest dalsze zakłócenie dostaw energii. W średnim okresie inflacja może okazać się wyższa niż oczekiwano ze względu na utrzymujące się pogorszenie zdolności produkcyjnych gospodarki strefy euro, dalszy wzrost cen energii i żywności, wzrost oczekiwań inflacyjnych powyżej naszego celu lub wyższe niż oczekiwano podwyżki płac. Gdyby jednak koszty energii spadły lub popyt osłabłby w średnim okresie, obniżyłoby to presję cenową” – powiedziała Lagarde.

„W kontekście spowalniającej gospodarki światowej, zagrożenia dla wzrostu są przede wszystkim zniżkowe, zwłaszcza w najbliższym okresie. Jak wynika ze scenariusza spadkowego w prognozach pracowniczych, długotrwała wojna na Ukrainie pozostaje istotnym zagrożeniem dla wzrostu, zwłaszcza jeśli firmy i gospodarstwa domowe borykają się z racjonowaniem dostaw energii. W takiej sytuacji zaufanie może się dalej pogorszyć, a ograniczenia po stronie podaży mogą ponownie się pogorszyć. Koszty energii i żywności również mogą pozostać wyższe niż oczekiwano. Dodatkową przeszkodą dla popytu zewnętrznego w strefie euro może być dalsze pogorszenie się globalnych perspektyw gospodarczych” – dodała.

Decyzja ws. stóp proc. była jednogłośna

Decyzja ws. stóp proc. została podjęta jednogłośnie – powiedziała Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Rada Prezesów EBC zdecydowała o podwyżce stóp proc. o 75 pb. Mieliśmy różne opinie, ale wynikiem naszej dyskusji była jednogłośna decyzja. Opieramy się na danych i podejmujemy decyzję od spotkania do spotkania. Wobec wysokich odczytów inflacji, odpowiednie działania musiały zostać podjęte” – powiedziała Lagarde.

Lagarde powiedziała również, że EBC nie osiągnął jeszcze poziomu stóp procentowych, który byłby neutralny dla gospodarki, ale jest na drodze do tego, by go osiągnąć. Dodała, że podwyżka o 75 pb nie stanie się normą.

EBC będzie podnosił stopy procentowe od 2 do 5 razy na kolejnych posiedzeniach

EBC będzie podnosił stopy proc. od dwóch do pięciu razy na kolejnych posiedzeniach – powiedziała Christine Lagarde.

„Będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych od posiedzenia do posiedzenia na podstawie danych, ponieważ uważamy, że jesteśmy daleko od poziomu stóp, przy których inflacja zacznie powracać do naszego celu 2 proc. (…) Co oznacza kilka posiedzeń? Prawdopodobnie więcej niż dwa, wliczając to posiedzenie, a mniej niż pięć” – powiedziała prezes EBC. 

Jeśli dane będą sugerować konieczność wysokiej podwyżki stóp procentowych, to tak też zrobimy – dodała prezes EBC .

„Nie mamy ustalonej ścieżki dla stóp proc., tylko podejmujemy decyzję na podstawie danych od posiedzenia do posiedzenia. Jeśli dane będą sugerować konieczność wysokiej podwyżki stóp procentowych, to tak też zrobimy. Nie jest to z góry ustalone” – powiedziała Lagarde.

EBC obniżył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2023 r.

Wzrost PKB strefy euro sięgnie 3,1% w tym roku, a następnie spowolni do 0,9% 2023 r., zaś w kolejnym roku wyniesie 1,9%, wynika z projekcji EBC, jak podała Christine Lagarde. W czerwcowej projekcji EBC prognozował wzrost PKB na poziomie 2,8% w br. oraz po 2,1% w latach 2023-2024.

Jednocześnie EBC podwyższył prognozy inflacji. Obecnie oczekuje rocznej inflacji HICP w strefie euro poziomie 8,1% w 2022 r. 5,5% w 2023 r. i 2,3% w 2024 r.W czerwcowej projekcji było to odpowiednio: 6,8%, 3,5% i 2,1%.

W II kw. 2022 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł w strefie euro o 4,1% r/r. Inflacja HICP w strefie euro wyniosła w sierpniu br. 9,1% r/r (według wstępnych danych) wobec 8,9% inflacji r/r miesiąc wcześniej.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES