EBC: ocena rynku kredytów

EBC: ocena rynku kredytów
Fot. stock.adobe.com/Richard Villalon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Centralny opublikował dokument "The euro area bank lending survey - Fourth quarter of 2018" odnoszący się do oceny zmian z polityce kredytowej banków Strefy Euro oraz popytu na kredyt w tych państwach. W publikacji przedstawiono zmiany w obszarze kredytów dla przedsiębiorstw, kredytów mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych.

#EBC przedstawił zmiany w obszarze kredytów dla przedsiębiorstw, kredytów mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych #kredyty

Kredytowanie przedsiębiorstw

W Q4 2018 nie nastąpiła znacząca zmiana w warunkach kredytowania. Pomimo spadającej tolerancji na ryzyko, zacieśnienie polityki kredytowej było utrudnione przez konkurencję między bankami. W następnych kwartałach spodziewane jest jednak wyraźne zacieśnienie.

W Q4 2018  przedsiębiorstwa w dalszym ciągu utrzymywały popyt na kredyt, niemniej od końca 2017 r. utrzymywał się trend spadkowy popytu. Prognoza popytu wskazuje na utrzymywanie się trendu spadku. Najważniejszymi źródłami popytu były inwestycje stałe, kapitał obrotowy oraz niski koszt finansowania. Spadek popytu szczególnie widoczny jest we Francji i Niemczech.

Źródło – EBC

Kredyty mieszkaniowe

W Q4 2018 nastąpiły pewne zmiany w zakresie zaostrzenia polityki kredytowania – zmiany te polegały na ograniczaniu istniejącego poluzowania doprowadzając politykę kredytową do poziomu neutralnego. Znaczącą rolę odegrała konkurencja między bankami, która pomogła utrzymać rozluźnienie w warunkach kredytowania. W następnych kwartałach spodziewane jest postępujące zacieśnienie polityki kredytowej. Najsilniejsze zacieśnienie nastąpiło we Włoszech.

W Q4 2018 popyt na kredyty mieszkaniowe nieznacznie wzrósł. Najważniejszymi źródłami popytu były perspektywy na rynku nieruchomości oraz niski koszt finansowania. W całym 2018 r. popyt był w miarę stabilny, jednak na niższym poziomie niż w 2016 r i w pierwszej połowie 2017 r.

Źródło – EBC

 

Kredyty konsumpcyjne

W przypadku kredytów konsumenckich, w Q4 2018 nastąpiło nieznaczne zacieśnienie warunków kredytowania. Było ono związane przede wszystkim z obniżoną niską tolerancją banków dla ryzyka, kosztem środków finansujących oraz wymaganiami bilansowymi.

W Q4 2018  spadł popyt na kredyty konsumpcyjne. Najważniejszymi źródłami popytu były niska cena kredytu oraz wydatki na dobra trwałe.

Źródło – EBC