EBC, Bank Anglii i duński bank centralny podnoszą stopy procentowe

EBC, Bank Anglii i duński bank centralny podnoszą stopy procentowe
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Prezesów EBC podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 50 pb. do odpowiednio: 3,00 proc., 3,25 proc. i 2,50 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. EBC podał, że będzie nadal stopniowo podnosić stopy proc., m.in. o 50 pb. w marcu.

„Rada Prezesów będzie konsekwentnie podnosić stopy procentowe w znacznym stopniu i w równym tempie oraz utrzymywać je na poziomach wystarczająco restrykcyjnych dla zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie.

W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych i oczekuje, że będzie kontynuować ich podnoszenie. Biorąc pod uwagę presję na inflację bazową, Rada Prezesów zamierza podnieść stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych na następnym posiedzeniu w marcu, na którym Rada przeanalizuje też dalsze kształtowanie swojej polityki pieniężnej.

Utrzymanie stóp procentowych na restrykcyjnym poziomie z czasem przyczyni się, przez osłabienie popytu, do spadku inflacji i będzie chronić przed ryzykiem stałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych. W każdym razie przyszłe decyzje Rady w sprawie podstawowych stóp procentowych nadal będą zależeć od danych i zapadać z posiedzenia na posiedzenie” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Europejska Federacja Bankowa i EBC mają różne opinie w sprawie wymogów kapitałowych

Portfel programu APP będzie zmniejszany średnio o 15 mld euro miesięcznie

EBC podtrzymał, że program skupu aktywów (APP) będzie zmniejszany od marca 2023 r.

„Rada Prezesów podjęła dziś także decyzje dotyczące warunków zmniejszania zasobów papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu skupu aktywów (APP). Jak ogłoszono w grudniu, od początku marca do końca czerwca 2023 portfel programu APP będzie zmniejszany średnio o 15 mld EUR miesięcznie, a późniejsze tempo zmniejszania tego portfela będzie ustalane z upływem czasu” – podano.

„Częściowe reinwestycje będą prowadzone zasadniczo zgodnie z obecną praktyką. W szczególności kwoty pozostałych reinwestycji będą przydzielane proporcjonalnie do udziału spłat w poszczególnych programach tworzących APP oraz – w ramach programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP) – proporcjonalnie do udziału spłat w poszczególnych jurysdykcjach i wobec emitentów krajowych i ponadnarodowych. Jeśli chodzi o prowadzone przez Eurosystem zakupy obligacji przedsiębiorstw, pozostałe reinwestycje będą mocniej nakierowane na emitentów o lepszym oddziaływaniu na klimat. Takie podejście – bez uszczerbku dla mandatu EBC w zakresie stabilności cen – pomoże przeprowadzić stopniową dekarbonizację utrzymywanych przez Eurosystem zasobów obligacji przedsiębiorstw, zgodnie z celami porozumienia paryskiego” – dodano.

Bank podał, że reinwestycje spłat kapitału w ramach zakupów aktywów netto PEPP potrwają co najmniej do końca 2024 r.

Czytaj także: Jastrzębie przeważają w Europejskim Banku Centralnym

Wygaszanie portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany

„Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – podano.

„W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej” – dodano.

EBC podał, że będzie monitorować wpływ programu TLTRO na nastawienie w polityce monetarnej.

„W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej” – napisano w komunikacie.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,04 proc. wobec dolara do 1,0983. Rentowność 10-letnich bundów spada o 13 pb. do 2,15 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 15-16 marca. Po posiedzeniu zostaną opublikowane najnowsze projekcje makroekonomiczne.

Czytaj także: Szefowa EBC zapowiada kolejne podwyżki stóp procentowych: ryzyko wzrostu inflacji podwyższone

Praca EBC nie jest skończona, dalsze podwyżki stóp proc. potrzebne

„Wiemy, że jeszcze nie skończyliśmy naszej pracy. W miarę napływania danych będziemy oceniać, jaki zakres i tempo podwyżek będzie konieczne do realizacji celów – podniesienia stóp do wystarczająco restrykcyjnego poziomu i pozostania na nim wystarczająco długo, by osiągnąć powrót inflacji do 2 proc.

Nad tym dyskutowaliśmy i osiągnęliśmy ogólne porozumienie, dotyczące podjętej decyzji i zapowiedzi podwyżki w marcu” – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Dzisiejsza decyzja nie dotyczyła marca, tylko chwili obecnej. We wszystkich racjonalnych scenariuszach znaczne podwyżki stóp proc. będą konieczne. (…) Podwyżki stóp proc. będą kontynuowane. Zamiar podniesienia stóp proc. o 50 pb. w marcu to mocne postanowienie, ale nie jest nieodwołalne” – dodała.

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 50 pb. do 4,00 proc.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez agencję Bloomberga. Stopy proc. w Wielkiej Brytanii są najwyższe od 2008 r.

7 bankierów z BoE głosowało za podwyżką stóp procentowych o 50 pb., a 2 za brakiem podwyżek.

W komunikacie podano, że dalsze podwyżki stóp proc. będą wskazane, ponieważ inflacja jest bardziej uporczywa, niż wcześniej sądzono. Bank oczekuje, że inflacja CPI będzie nadal stopniowo spadać w 2023 r., a w I kw. 2024 r. powinna osiągnąć 3,5 proc.

BoE podał, że oczekuje obecnie spadku PKB Wielkiej Brytanii o 0,5 proc. w IV kw. 2023 r. i o 0,25 proc. w 2024 r. Bank podał, że recesja w Wielkiej Brytanii powinna być krótsza i płytsza, niż wcześniej prognozowano.

To dziesiąte z rzędu posiedzenie, na którym BoE podnosi stopy procentowe. W obecnym cyklu zacieśniania BoE podniósł główną stopę procentową łącznie o 390 pb.

Kurs funta zniżkuje o 0,42 proc. wobec dolara do 1,2324.

Dzisiaj także bank centralny Danii podniósł główną stopę procentową o 35 pb. do 2,10 proc.

Bank wskazywał w komunikacie, że podjął taką decyzję, by bronić kursu korony duńskiej. Bank wydał decyzję w oparciu o czwartkową decyzję EBC, który podniósł stopy proc. w strefie euro o 50 pb. Kurs duńskiej korony jest powiązany z euro.

Źródło: PAP BIZNES