E-Urząd Skarbowy: jest projekt ustawy, nowy system teleinformatyczny będzie kosztować 101,8 mln zł

E-Urząd Skarbowy: jest projekt ustawy, nowy system teleinformatyczny będzie kosztować 101,8 mln zł
Urząd Skarbowy Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowały projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową. Projektowane regulacje wprowadzają do systemu prawnego e-Urząd Skarbowy, czyli system teleinformatyczny dla klientów KAS, podał resort finansów.

E-Urząd Skarbowy zapewni pakiet spójnych i komplementarnych usług online umożliwiających załatwianie spraw podatkowych bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, podkreślono.

E-Urząd Skarbowy będzie dedykowany 5 grupom klientów: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Zapewni im pakiet usług online umożliwiających załatwianie spraw podatkowych, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT oraz wygodne komunikowanie się z organami KAS.

„Będzie również gwarantował pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można zrealizować obowiązki podatkowe, w tym zapłatę podatku” – czytamy w komunikacie.

Serwis e-Urząd Skarbowy

Serwis e-Urząd Skarbowy jest realizowany w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, którego założeniem jest rozwój katalogu e-usług KAS z wykorzystaniem zasobów informacyjnych i kanałów komunikacji resortu finansów. Jednym z celów e-US jest podniesienie poziomu wsparcia informatycznego dla obsługi klientów KAS, w tym automatyzacja załatwiania spraw. Projekt został uruchomiony w połowie 2019 r. i będzie realizowany etapami, do września 2022 r. W tym czasie użytkownikom serwisu będą udostępniane kolejne usługi.

Czytaj także: Już niedługo każdą sprawę podatkową załatwimy bez wychodzenia z domu?

Osoba uwierzytelniona (zalogowana) w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji podatkowych, które jej dotyczą oraz spraw innych podatników, do których uzyskała upoważnienie. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS, co przyśpieszy załatwienie spraw podatkowych przez podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. System będzie służył do dwustronnej komunikacji: klientów z organami KAS oraz organów KAS z klientami, wyjaśniono w materiale.

Potrzebne zmiany w ustawach

„Dla automatyzacji załatwiania spraw i wdrożenia e-Urzędu Skarbowego niezbędne jest wprowadzenie zmian w ustawach, które regulują załatwianie spraw przez organy KAS. Dlatego przygotowany projekt zmienia:

* Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

* ustawę o notariacie,

* ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

* Ordynację podatkową,

* ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

* Kodeks karny skarbowy,

* ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,

* ustawę o komornikach sądowych,

* ustawę o doręczeniach elektronicznych” – wymieniono w komunikacie.

Rozszerzania katalogu usług i narzędzi online

Wprowadzenie w ustawie o KAS definicji e-Urzędu Skarbowego daje możliwość rozszerzania katalogu usług i narzędzi online w odniesieniu do nowych grup klientów. Regulacja stwarzająca możliwość załatwiania spraw pozostających we właściwości organów KAS przy pomocy e-Urzędu Skarbowego pozwala na automatyzację kolejnych procesów bez konieczności wprowadzania zmian ustawowych, podkreślił resort.

Katalog czynności, które będą mogły być wykonywane w e-Urzędzie Skarbowym określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową zostanie skierowany do dalszych prac, podsumowano.

Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego ma potrwać do września 2022 r.

Nowy system teleinformatyczny administracji skarbowej – e-Urząd Skarbowy ma powstać do września 2022 roku, a jego wdrożenie ma kosztować ponad 101,8 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych, które mają potrwać do 11 stycznia 2021 r. Jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

„Koszty wdrożenia i utrzymania e-Urzędu Skarbowego zostały uwzględnione w ramach Oceny Skutków Regulacji dokumentu pn. Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – uchwała nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r.  Wdrażane przedsięwzięcie, w tym poszczególne e-usługi i funkcjonalności, finansowane jest ze środków unijnych (POPC). Łączna kwota dofinansowania wynosi 101 804 066,54 zł Całość przedsięwzięcia planowana jest do września 2022 r. Podział wydatków i sposób ich ustalania wynika ze studium wykonalności przedsięwzięcia” – czytamy w OSR do projektu.

Podkreślono, że konieczne jest również „uwzględnienie pilnej potrzeby procedowania projektu w celu jak najszybszego wdrożenia rozwiązań prawnych, które ułatwią, co jest szczególnie istotne w okresie epidemii, elektroniczne załatwianie spraw pozostających we właściwości organów KAS w szerszym niż obecnie zakresie”.

W związku z tym, przewiduje się, że konsultacje publiczne powinny zostać zakończone nie później niż 11 stycznia 2021 r, podsumowano.

Źródło: ISBnews