e-Powiadomienia szczególnie przydatne w czasie epidemii

e-Powiadomienia szczególnie przydatne w czasie epidemii
Fot. Stock.Adobe.com/rcfotostock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dobie pandemii koronawirusa szczególnego znaczenia nabierają usługi elektroniczne, na które dotychczas nie zwracaliśmy szczególnej uwagi. Do takich należą bez wątpienia powiadomienia e-mailowe lub SMS-owe o nadejściu listu poleconego lub przesyłki kurierskiej.

Wydaje się, że w związku z pandemią koronawirusa #PocztaPolska powinna niezwłocznie wprowadzić możliwość zdalnego potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy, na przykład za pośrednictwem e-PUAP #Koronawirus #COVID19 #eAwizo #KorespondencjaUrzędowa

Obowiązujący od 13 marca 2020 r. na terenie całej Polski stan zagrożenia epidemicznego co do zasady nie spowodował zawieszenia obowiązujących przepisów prawa cywilnego, podatkowego i administracyjnego.

Pomimo postępującej elektronizacji gospodarki, podstawową formą komunikacji pomiędzy urzędami a obywatelami i przedsiębiorcami pozostaje tradycyjna korespondencja pocztowa.

Kary za nieodebranie korespondencji urzędowej

Nieodebranie w terminie pisma urzędowego albo orzeczenia sądowego może nieść za sobą negatywne konsekwencje dla adresata, począwszy od kar pieniężnych za niewykonanie obowiązków nałożonych przez organ administracji publicznej, a skończywszy na utracie prawa odwołania się do kolejnej instancji.

Warto podkreślić, że niedawna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, przewidująca likwidację tzw. fikcji doręczenia i zobowiązująca wierzyciela do skutecznego doręczenia stronom odpisu wyroku za pośrednictwem komornika ‒ ma zastosowanie jedynie wobec spraw cywilnych.

W odniesieniu do wyroków zapadających w postępowaniu karnym, bądź też przez sądami administracyjnymi, obowiązują w dalszym ciągu dotychczasowe zasady.

Tradycyjna korespondencja pocztowa bywa też nierzadko wykorzystywana w relacjach pomiędzy dostawcami usług, w tym finansowych, a ich klientami. W ten sposób dostarczane są między innymi monity i przedsądowe wezwania do zapłaty, a także aneksy do obowiązujących umów i informacje o zmianach w regulaminie.

W tym z kolei przypadku nieodebranie listu poleconego skutkować może przeoczeniem terminu na odstąpienie od umowy, a w konsekwencji jej utrzymaniem na nowych, niekiedy niekorzystnych warunkach.

Elektroniczne awizo

Równocześnie należy sobie zdawać sprawę, iż w dobie pandemii nie każdy znajduje się pod dotychczasowym adresem zamieszkania. Wiele osób przebywa w szpitalach, bądź to w charakterze pacjentów, bądź oczekując na wyniki badań pod kątem występowania patogenów.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >> (otwiera się na nowej zakładce)”>>>>

Z kolei wiele osób starszych czasowo zamieszkuje u swych bliskich, którzy chcą oszczędzić seniorom konieczności wychodzenia do sklepu, choćby po niezbędne zakupy.

Odrębnym przypadkiem są osoby pozostające pod kwarantanną, które również nie powinny mieć kontaktu z listonoszem ani wychodzić do skrzynki pocztowej po awizo. Nieodebranie listu w takich sytuacjach nie zawsze będzie uznane za usprawiedliwione, co mogłoby skutkować uchyleniem decyzji administracyjnej bądź przywróceniem terminu do dokonania czynności procesowej.

W takich przypadkach przydatne może być aktywowanie powiadomień o przesyłkach poleconych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS. Funkcja taka udostępniana jest już od pewnego czasu przez Pocztę Polską. Aktywacja e-awiza może nastąpić zarówno w formie tradycyjnej, po złożeniu wniosku w stacjonarnej placówce pocztowej, jak również za pośrednictwem Internetu.

Czytaj także: Digitalizacja i e-commerce to szansa dla bankowości pocztowej

Niestety, wypełnienie formularza online nie skutkuje automatycznym uruchomieniem usługi. Konieczna jest bowiem również autentykacja klienta, a ta dokonywana jest w urzędzie pocztowym.

Wydaje się, że w związku z pandemią koronawirusa narodowy operator pocztowy powinien niezwłocznie wprowadzić możliwość zdalnego potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy, na przykład za pośrednictwem e-PUAP.

Podstawową korzyścią, wynikającą z elektronicznego powiadomienia o przesyłce poleconej jest świadomość otrzymania korespondencji awizowanej w sytuacji, kiedy jej odbiorca z różnych przyczyn znajduje się poza miejscem zamieszkania. Może wówczas upoważnić członka rodziny lub inna zaufaną osobę do odbierania listów z urzędu pocztowego.

Czytaj także: e-Awizo i Polecony do skrzynki w ofercie Banku Pocztowego

Warto jednak przypomnieć, że powiadomienie nie zawiera informacji o nadawcy listu, trudno zatem się zorientować, czy korespondencja może dotyczyć ważnych spraw urzędowych czy jest to kolejny list od znajomych, który w sytuacji zagrożenia pandemią można zignorować.

Telefon do kuriera dostaniesz przez SMS

Zdalne powiadomienia wykorzystywane są nie tylko przez pocztę. Również w branży kurierskiej SMS-y z zapowiedzią dotarcia przesyłki stanowią już dziś standard.

Niektórzy operatorzy decydują się nawet na podanie w wiadomości telefonu kontaktowego do kuriera, dzięki czemu możliwe jest umówienie się na odbiór przesyłki w korzystnym dla adresata czasie lub zgoła przekazanie kurierowi dyspozycji pozostawienia paczki np. u sąsiada.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletterŹródło: aleBank.pl