Dystrybucja ubezpieczeń: agenci coraz mocniejsi?

Dystrybucja ubezpieczeń: agenci coraz mocniejsi?
Fot. Stock.Adobe.com/Africa Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pozycja agentów ubezpieczeniowych na rodzimym rynku jest niepodważalna. Eksperci Ubea.pl sprawdzili dla aleBank.pl czy tacy pośrednicy przez ostatnie lata zwiększyli swoje znaczenie.

Informacje publikowane cyklicznie przez Komisję Nadzoru Finansowego już od lat potwierdzają mocną pozycję agentów ubezpieczeniowych na krajowym rynku. Chodzi zarówno o coraz popularniejsze multiagencje (porównywarki) online, jak i tradycyjnych, stacjonarnych agentów.

Agenci kontrolowali 65% krajowego rynku polis

Niedawno Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała ostateczne ubezpieczeniowe podsumowanie 2021 roku. W rocznych danych nadzoru finansowego zawsze są ciekawe informacje na temat działalności agentów i agencji ubezpieczeniowych. Eksperci porównywarki Ubea.pl postanowili dokładnie przyjrzeć się tym statystykom i porównać je m.in. do informacji opublikowanych trzy lata wcześniej.

Agencje nadal kontrolują około 2/3 rynku polis

Na dane KNF-u dotyczące ubiegłorocznej roli agencji ubezpieczeniowych niestety musieliśmy dość długo czekać. Jednak wspomniane statystyki zasługują na uwagę.

Prezentują one bowiem nie tylko składkę przypisaną polis dystrybuowanych przez agentów i agencje. Istotne są również dane na temat sprzedaży własnej (bezpośredniej) zakładów ubezpieczeniowych, wyników branży brokerskiej oraz innych kanałów dystrybucji ubezpieczeń. Te pozostałe kanały w przypadku działu pierwszego ubezpieczeń (polisy na życie) wygenerowały praktycznie 0% przypisu składki brutto.

‒ Porównywalny wynik dotyczący pozostałych polis osobowych i ubezpieczeń majątkowych (dział II) wynosił natomiast 1,1%. Zatem pozostałe kanały dystrybucji można śmiało pominąć w dalszej analizie ‒ uważa Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ze względu na specyfikę polis „życiowych”, praktycznie cała sprzedaż własna odbywa się poprzez pracowników towarzystwa ubezpieczeń. Znaczenie kanałów zdalnych jest znikome

Na większą uwagę zasługują informacje na temat udziału agentów, sprzedaży własnej ubezpieczycieli oraz dystrybucji polis przez brokerów w łącznej wartości przypisu składki.

Dane dotyczące minionego roku potwierdzają, że znaczenie agentów ubezpieczeniowych w Polsce nadal jest ogromne. Dystrybuowane przez nich ubezpieczenia na życie odpowiadały bowiem za 60,2% przypisu składki brutto z działu pierwszego. W przypadku polis innych niż „życiowe”, analogiczny wynik był jeszcze wyższy, gdyż sięgnął 67,9%.

‒ Natomiast po zsumowaniu wyników dotyczących wszystkich ubezpieczeń (z działu I oraz działu II) okazuje się, że agenci kontrolowali 65% krajowego rynku polis ‒ podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: Mniej niż połowa Polaków ma ubezpieczenie na zdrowie i życie

Ubezpieczyciele sami niewiele sprzedają w sieci …

Na pewno nie można bagatelizować znaczenia sprzedaży własnej ubezpieczycieli w przypadku ubezpieczeń na życie. Taka sprzedaż bezpośrednia wygenerowała bowiem w 2021 roku około 26,7% przypisu składki brutto z działu pierwszego.

Przez trzy lata brokerzy zwiększyli sprzedaż grupowych polis na życie o ponad 2 mld zł

Ze względu na specyfikę polis „życiowych”, praktycznie cała sprzedaż własna odbywa się poprzez pracowników towarzystwa ubezpieczeń. Znaczenie kanałów zdalnych jest znikome. Również w przypadku działu II, rola sprzedaży internetowej i telefonicznej realizowanej bezpośrednio przez ubezpieczycieli wydaje się zaskakująco mała.

‒ Może to wynikać m.in. z dużej rozpiętości cenowej polis często sprzedawanych online (OC i autocasco) ‒ przypuszcza Andrzej Prajsnar.  

Czytaj także: Ubezpieczyciele w I połowie 2022 r. zarobili mniej w porównaniu z rokiem poprzednim

W dziale pierwszym na znaczeniu mocno zyskali brokerzy

Do ciekawych wniosków prowadzi porównanie informacji z poniższej tabeli oraz podobnego zestawienia, które eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl przygotowali trzy lata wcześniej (też na podstawie danych KNF).

Jeżeli skonfrontujemy ze sobą informacje nadzoru finansowego dla 2018 roku i 2021 roku, to okaże się, że wcześniejszy udział agentów w sprzedaży polis z działu I (60,7%) oraz działu II (67,9%) praktycznie nie różnił się od ubiegłorocznych wyników.

Wyraźnie spadło (…) znaczenie sprzedaży własnej polis na życie przez zakłady ubezpieczeniowe

‒ Dużych zmian nie widzimy również po porównaniu znaczenia sprzedaży bezpośredniej polis przez ubezpieczycieli z działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) ‒ dodaje Paweł Kuczyński.

Nie można jednak powiedzieć, że cała struktura dystrybucji polis przez trzy lata się nie zmieniła. Dane KNF-u pokazują bowiem wyraźny wzrost znaczenia brokerów dotyczący dystrybucji ubezpieczeń na życie (zmiana z 3,8% do 13,1%).

W ujęciu trzyletnim (2018 ‒ 2021 rok) wyraźnie spadło natomiast znaczenie sprzedaży własnej polis na życie przez zakłady ubezpieczeniowe. Jeszcze w 2018 r. taka sprzedaż generowała 35,4% przypisu składki ubezpieczeń „życiowych”.

Dokładniejsze dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że przez trzy lata brokerzy zwiększyli sprzedaż grupowych polis na życie o ponad 2 mld zł.

‒ To tłumaczy wzrost znaczenia brokerów (działających jako osoby fizyczne i prawne) w przypadku dystrybucji ubezpieczeń z działu pierwszego ‒ podsumowuje Andrzej Prajsnar

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Źródło: aleBank.pl