Duży spadek akcji kredytowej dla mikrofirm w sierpniu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W sierpniu 2020 r., w porównaniu do sierpnia 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-34,8%), jak i wartościowym (-31,9%), informuje Biuro Informacji Kredytowej.

#BIK: Po lipcowych wzrostach, w porównaniu do czerwca, nie ma już śladu. Symptomy wzrostu akcji kredytowej dla mikrofirm były więc przedwczesne @grupabik

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-42,1%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, o (-30,6%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-15,8%) inwestycyjnych.

Spadła także wartość udzielonych w sierpniu 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-40,2%), kredytów w rachunku bieżącym (-30,4%) oraz obrotowych (-27,4%).

Jakość kredytów, poprawa tylko w inwestycyjnych

Sierpniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,6% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w sierpniu kształtowały się w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 2,4%, kredyty obrotowe 11,8% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,7%.

W sierpniu 2020 r. w porównaniu do lipca 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,87). Jednak indeks pogorszył się (wzrósł) w okresie 12 miesięcy o (+0,17). Niepokojącym zjawiskiem jest stałe jego pogarszanie się już od czterech lat. W 2016 r. średnia wartość wynosiła 4,6%.

Zmiana wartości Indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana produktowo. Pogorszenie (wzrost) o (+1,16) odnotowały kredyty obrotowe.

Polepszenie o (-0,57) wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych. Może wynikać to z faktu, że kredyty inwestycyjne z uwagi na swoją specyfikę są bardziej weryfikowane i analizowane z uwagi na swój długoterminowy charakter oraz z zasady wyższą kwotę przyznanego kredytu.

Po lipcowych wzrostach sprzedaży kredytów nie ma śladu

Na 9,7 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w sierpniu br., 4,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,4%) i 2,5 tys. handlowe (25,7%). Łącznie więc ponad 73% udzielonych w sierpniu kredytów przypada na te sektory.

Z łącznej kwoty 1,21 mld zł, banki udzieliły 494 mln zł (40,8%) kredytów firmom z sektora usług oraz 355 mln zł (29,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 70,1% łącznej wartości udzielonych kredytów w sierpniu 2020 r.

W okresie styczeń – sierpień 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-34,5%) oraz produkcji (-34,2%) i handlu (-32,6%).

W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-37,7%).

Po lipcowych wzrostach, w porównaniu do czerwca, nie ma już śladu. Symptomy wzrostu akcji kredytowej były więc przedwczesne.

W sierpniu w stosunku do lipca (m/m) we wszystkich sektorach odnotowaliśmy wysokie spadki. W ujęciu liczbowym najwyższe spadki dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora handlu (-10,2%).

Pogarsza się jakość kredytów firm usługowych, poprawia budowlanych

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane są kredyty przez firmy usługowe – w sierpniu wartość indeksu wyniosła 6,2%. Wartość Indeksu jest najwyższa w okresie pięciu lat (od 2016 r.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+0,58).

Odmienną sytuację mamy dla kredytobiorców z sektora budowlanego. W tym przypadku wartość indeksu jest najniższa (najlepsza) i wynosi tylko 3,0% i ponadto polepszyła się (spadła) w okresie ostatnich 12 miesięcy o (-1,12).

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK