Duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych obligacjami GPW

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O dużym zainteresowaniu sprzedażą obligacji serii D dla inwestorów instytucjonalnych poinformowała warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia ponad dwukrotnie większej liczby obligacji niż oferowano. Ostatecznie przydzielono maksymalną liczbę 600 tys. obligacji.

Tak duże zainteresowanie naszymi obligacjami wśród inwestorów instytucjonalnych to zdecydowanie powód do zadowolenia. Zaufanie, jakim obdarzyły nas instytucje z rynku, to najlepsze potwierdzenie tego, że GPW jest w dobrej kondycji i ma przed sobą pomyślną przyszłość. Liczę na to, że ten sukces przełoży się na duże zainteresowanie obligacjami także ze strony inwestorów indywidualnych – oceniła prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.

Giełda podała też, że zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych prowadzone będą w dniach 2-12 stycznia 2017 r., a ich cena emisyjna uzależniona będzie od dnia złożenia zapisu. Cena emisyjna jednej obligacji pierwszego dnia zapisów, czyli 2 stycznia 2017 r., wyniesie 99,88 zł. W kolejnych dniach zapisów będzie rosła do 99,96 zł w ostatnim dniu zapisów, czyli 12 stycznia 2017 r. Zapisy na obligacje serii E mogą zostać zakończone przed terminem w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich obligacji – informuje GPW.

Łączna wartość nominalna obydwu serii nie przekroczy 120 mln złotych (każdej serii 60 mln zł). Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 0,95 proc. w stosunku rocznym. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych (będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji obligacji każdej z serii, zawartych w prospekcie emisyjnym obligacji).

Dzień wykupu obligacji wyznaczono na 31 stycznia 2022 r.

Dodajmy, że oferującym jest firma inwestycyjna Pekao Investment Banking, a organizatorami są Bank Pekao oraz Pekao Investment Banking. Współorganizatorami emisji są także Bank Handlowy w Warszawie oraz jego Dom Maklerski. W skład konsorcjum dystrybucyjnego GPW w przypadku obligacji serii kierowanej do inwestorów indywidualnych weszły: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski Banku Handlowego, Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Leszek Sadkowski