dr Marcin Idzik – TNS Polska – o odczycie wskaźnika PENGAB w lutym oraz o oczekiwaniach na sezonową poprawę koniunktury w placówkach bankowych

dr Marcin Idzik – TNS Polska – o odczycie wskaźnika PENGAB w lutym oraz o oczekiwaniach na sezonową poprawę koniunktury w placówkach bankowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W lutym odnotowaliśmy poprawę koniunktury w bankowości. Środowisko bankowe oczekuje przede wszystkim wzrostu akcji kredytowej na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku. Warto zaznaczyć, że długookresowe trendy zarówno na rynkach kredytowych, jak i depozytowych wykazują systematycznie malejącą dynamikę. W prawdzie trendy są wzrostowe jednak dynamika ich jest coraz słabsza.

Przewidywane wzrosty, o którym mówimy zależą tylko i wyłącznie od wpływu czynników o charakterze sezonowym. Zwykle obserwujemy wpływ tych czynników w tym, że wzrasta aktywność zarówno konsumentów indywidualnych, jak również przedsiębiorców na przełomie pierwszego i drugiego kwartału.

Biorąc pod uwagę przewidywania o charakterze sześciomiesięcznym optymizmu jest znacznie mniej. Bardziej wpisuje się on w charakterystykę długookresowych trendów, w których przewidywany jest systematyczny spadek dynamiki wzrostu wartości poszczególnych kategorii zarówno kredytowych, jak i depozytowych.

Wśród informacji pozytywnych warto zwrócić uwagę na to, że w szczególności przewidywana jest poprawa sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Pozostawił on w zeszłym roku sporo niedosytu ale widzimy, że informacje, które płyną z placówek bankowych wskazują na rosnące zainteresowanie klientów w tym obszarze. Zobaczymy, czy faktycznie przełoży się to na istotny wzrost faktycznie zawieranych umów kredytowych. Niemniej jednak sytuacja jest o tyle odmienna w stosunku do ubiegłego roku, iż w analogicznych jego miesiącach nie mogliśmy mówić o tym, że są to prognozy korzystne dla rynku kredytów mieszkaniowych.

aleBank.pl