Dostałeś pismo od windykatora? Sprawdź, co powinieneś zrobić

Dostałeś pismo od windykatora? Sprawdź, co powinieneś zrobić
Fot. stock.adobe.com/Kzenon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nieuregulowane rachunki za media czy opóźnienia w spłacie pożyczki mogą przytrafić się każdemu. Konsekwencją zapominalstwa lub realnych problemów finansowych może być wszczęcie wobec nas postępowania windykacyjnego, o czym dowiadujemy się często, otrzymując pismo od firmy z tej branży. Co robić w takiej sytuacji?

Firma windykacyjna powinna udzielić nam informacji o tym, na podstawie jakiej umowy powstało zadłużenie i jak liczona jest jego wysokość #windykacja #długi

Należy przede wszystkim skontaktować się z windykatorem, dowiedzieć, skąd pochodzi zadłużenie i ustalić realny plan jego spłaty.

Coraz więcej osób zadłużonych

Długi Polaków dotyczą zarówno nieuregulowanych rat kredytów, pożyczek, rachunków za usługi telekomunikacyjne, jak i nieopłaconych mandatów, kosztów sądowych czy alimentów. Zaległości mają jednak także firmy. Z Europejskiego Raportu Płatności Intrum wynika, że aż 9 na 10 polskich przedsiębiorców opłaca faktury po terminie. Taka sytuacja przyczynia się do trudności w utrzymaniu płynności finansowej podmiotów gospodarczych. Spółki, które świadczą usługi i wywiązują się z umowy, ale nie otrzymują płatności na czas, same mogą popaść w problemy. By tego uniknąć, przedsiębiorstwa te korzystają z pomocy windykatorów, czyli firm, które pomagają im odzyskać swoje należności. Jak w praktyce działa windykacja?

– Zadaniem firmy windykacyjnej jest odzyskanie należności od osób zalegających z płatnościami na rzecz wierzyciela, czyli firmy, której osoba zadłużona winna jest pieniądze – tłumaczy Krzysztof Żyra z Departamentu Operacji w Intrum we Wrocławiu, specjalizującego się we wsparciu firm w odzyskiwaniu swoich należności. – Naszą rolą jest wyjaśnienie osobie zadłużonej powodów windykacji, negocjowanie z nią warunków spłaty oraz przekazanie wszelkich informacji dotyczących zaległości tak, by jak najszybciej pomóc jej wyjść na finansową prostą. Ponadto tłumaczymy także, co robić, by zapobiec podobnym kłopotom w przyszłości.

Znajdź źródło problemu

Kiedy już otrzymamy pismo od firmy windykacyjnej, powinniśmy postarać się zachować spokój
i dokładnie je przeczytać.

– W dokumencie znajdziemy bowiem podstawowe informacje dotyczące należności do uregulowania, czyli m.in.: kwotę zaległości, termin płatności i rachunek bankowy, na który powinniśmy wpłacić pieniądze. W dokumencie szukajmy także wyjaśnienia, skąd pochodzą długi, np. może być to zaległa faktura, rachunki czy nieopłacona rata kredytu. Przeczytajmy dokładnie list i zawarte w nim instrukcje. Po zapoznaniu się z nimi skontaktujmy się z firmą windykacyjną, bo jej zadaniem jest wyjaśnienie sprawy i pomoc w znalezieniu najlepszego rozwiązania – mówi Krzysztof Żyra.

Rozmowa z windykatorem – co warto o niej wiedzieć

Podczas rozmowy z windykatorem warto dowiedzieć się wszystkich potrzebnych nam informacji nt. spłaty długu.

– Zapytajmy m.in. konsultanta, ile wynoszą odsetki od naszej nieuregulowanej należności i w jaki sposób są nam dalej naliczane. Wspólnie zastanówmy się również nad sposobem wyjścia z sytuacji: na jakie raty możemy sobie pozwolić i czy zaspakajają one minimalne oczekiwania wierzyciela. Jeżeli nie, sprawdźmy, jakie zmiany w domowym budżecie są niezbędne, by sprawnie wyjść z tej sytuacji – radzi ekspert Intrum.

Najgorsze, co możemy zrobić, to unikać kontaktu z konsultantami. W ten sposób nie tylko pozbawiamy się możliwości negocjowania warunków spłaty zadłużenia, ale także powiększamy dług, co w konsekwencji może grozić postępowaniem sądowym i egzekucją komorniczą. Niespłacone należności narastają, a problem – pozostaje nierozwiązany.

Masz wątpliwości? Dowiedz się więcej

Jeśli jednak po analizie pisma od windykatora nie wiemy, skąd wzięło się wskazane zadłużenie, warto zapytać o nie konsultanta z prośbą o wyjaśnienie. Firma windykacyjna powinna bowiem udzielić nam informacji o tym, na podstawie jakiej umowy powstało zadłużenie i jak liczona jest jego wysokość.

–  Sprawdźmy wtedy, czy faktycznie korzystaliśmy z usług wierzyciela np. firmy telekomunikacyjnej, na rzecz której działa windykator, i czy już nie opłaciliśmy zaległych rachunków. Jeżeli tak się stało, zachowajmy dowód zapłaty i prześlijmy kopię windykatorowi – radzi Krzysztof Żyra.

Dług nie musi prowadzić do powiększającej się spirali zadłużenia i utraty majątku. By pozbyć się problemu, trzeba jednak działać aktywnie i współpracować z firmą windykacyjną. Dzięki temu szybciej uda się opracować plan i wyjść z finansowych tarapatów.

Źródło: Intrum