Dopłaty do odsetek od kredytów obrotowych w Banku Millennium

Dopłaty do odsetek od kredytów obrotowych w Banku Millennium
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium zawarł umowę z BGK, dzięki której przedsiębiorcy zyskali możliwość ubiegania się o dopłaty do odsetek kredytowych. Z tego rozwiązania mogą skorzystać w Banku Millennium firmy obsługiwane w segmencie bankowości przedsiębiorstw, których płynność została naruszona podczas pandemii, a przed nią nie znajdowały się w trudnej sytuacji.
.@BankMillennium zawarł umowę z @BGK_pl, dzięki której przedsiębiorcy zyskali możliwość ubiegania się o dopłaty do odsetek kredytowych #BankMillennium #BGK

– Podejmujemy wiele działań wspierających przedsiębiorców w tej trudnej sytuacji.  Program dopłat do odsetek jest kolejnym udostępnianym przez Bank Millennium, po gwarancjach płynnościowych i gwarancjach de minimis, w ramach którego przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii otrzymują realne wsparcie, tym razem w postaci dopłat do odsetek – mówi Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium.

Kto może skorzystać z programu?

W Banku Millennium z programu mogą skorzystać firmy z segmentu przedsiębiorstw.  Wysokość dopłat do odsetek kredytowych zależna jest od wielkości klienta – dla klientów MŚP (wg. definicji z Rozporządzenia Komisji UE 651/2014) wynosi 2 pp, dla pozostałych przedsiębiorstw 1 pp. i naliczana jest maksymalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Czytaj także: BGK pomoże w zabezpieczaniu limitów faktoringowych, nowe rozwiązanie wspierające przedsiębiorców w kryzysie >>>

Z programu mogą skorzystać klienci, którzy do końca roku podpiszą z bankiem umowę kredytową lub aneks do istniejącej umowy, uwzględniający postanowienia wynikające z uregulowań ustawowych (Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19). Dopłaty udzielane są na okres 12 miesięcy od podpisaniu umowy, w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania, prowadzonego przez BGK i stanowią pomoc publiczną udzielaną w ramach limitu 800 000 EUR dla każdego przedsiębiorcy.

Źródło: Bank Millennium