Domy maklerskie i TFI zarobiły mniej w 2021 roku

Domy maklerskie i TFI zarobiły mniej w 2021 roku
Fot. stock.adobe.com/ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 763,14 mln zł w 2021 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 847,41 mln zł.

Przychody ogółem TFI wyniosły 3 634,69 mln zł w 2021 r. wobec 3 444,59 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły odpowiednio: 3 417,26 mln zł wobec 3 242,24 mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem wyniosły 2 636,42 mln zł w 2021 r. wobec 2 389,65 mln zł rok wcześniej. 

Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 401,31 mld zł na koniec 2021 r. (wobec 372,4 mld zł rok wcześniej), w tym 345,8 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych (wobec 315,73 mld zł rok wcześniej), zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła 55,51 mld zł wobec 56,67 mld zł rok wcześniej.

Kapitał własny TFI wyniósł 2 264,27 mln zł na koniec 2021 r. (wobec 2 163,46 mln zł mln zł rok wcześniej). 

Zysk netto domów maklerskich spadł r/r do 392,98 mln zł

Zysk netto domów maklerskich wyniósł 392,98 mln zł w 2021 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 584,49 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 456,71 mln zł wobec 703,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata z działalności podstawowej wyniosła w ub.r. 324,75 mln zł wobec 260,96 mln zł straty rok wcześniej. Zysk z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu wyniósł odpowiednio: 760,49 mln zł wobec 945,81 mln zł.

Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 650,54 mln zł, zaś rok wcześniej było to 570,12 mln zł.

Koszty działalności podstawowej sięgnęły 1 067,93 mln zł w ub.r. wobec 889,35 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: KNF: zysk netto domów maklerskich i TFI spadł rdr w I – III kw. 2021 r. >>>

Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 189 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 6,54 mld zł; rok wcześniej było to odpowiednio: 133,85 mld zł i 5,98 mld zł.

Aktywa domów maklerskich wyniosły 14,28 mld zł na koniec 2021 r. wobec 9,85 mld zł rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 19,7% wobec 27,2% rok wcześniej (poziom minimalny: 4,5%).

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 19,93% wobec 27,45% rok wcześniej (poziom minimalny: 8%).

Źródło: ISBnews