Dokument to także informacja zapisana na nośniku innym niż papier

Dokument to także informacja zapisana na nośniku innym niż papier
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Rzeczywistość biznesowa i prawna ulega tak szybkiej transformacji, że bardziej uzasadnione od pytania, czy dokument papierowy zostanie zastąpiony przez elektroniczny wydaje się pytanie, kiedy to się stanie? Potwierdza to wejście w życie w lipcu ub. roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz nowelizacja Kodeksu Cywilnego. W ich świetle dokumentem uznaje się informację zapisaną na nośniku innym niż papier.

Coraz więcej firm inwestuje w rozwiązania do digitalizacji i automatycznego odczytu takich danych. Szacunkowa wartość tego rynku w Polsce wynosi ok. 700 mln zł i z roku na rok rośnie w tempie ok. 20%. Archiwizacja dokumentów papierowych to najpopularniejsza usługa zlecanych wyspecjalizowanym podmiotom: 73% firm korzysta z usług firm zewnętrznych, a 66% posiada partnera w zakresie digitalizacji dokumentów.

Dominik Łabiński
Menadżer ds. rozwoju usług BPO
Xerox Polska