Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 31 stycznia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 31 stycznia
Fot. Adam Guz/KPRM
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 31 stycznia na dotychczasowych zasadach – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 17 stycznia.

W piątek minister rodziny poinformowała PAP, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie, do 31 stycznia.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z przepisami ustawy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.(

Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego do 31 stycznia wynosi ok. 1,9 mld zł

Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia, do 31 stycznia wynosi ok. 1,9 mld zł – podano w ocenie skutków regulacji rozporządzenia.

„Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z FUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 14 dni – od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., wyniesie ok. 1,9 mld zł” – napisano.

Źródło: PAP BIZNES