Dobry Start: od 1 lipca ważna zmiana w programie, jak złożyć wniosek o 300+ według nowych zasad?

Dobry Start: od 1 lipca ważna zmiana w programie, jak złożyć wniosek o 300+ według nowych zasad?
Fot. stock.adobe.com/pololia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 1 lipca, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia 300+.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie z programu „Dobry start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu.

Wnioski o 300+ tylko drogą elektroniczną

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie 300+ można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Czytaj także: Świadczenie Dobry Start 300+ , wnioski tylko elektronicznie, wpłaty wyłącznie na rachunki bankowe >>>

Jak złożyć wniosek o 300+?

Wnioski drogą online można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Lista banków przyjmujących wnioski o świadczenie dobry start

Rolą banku w tym procesie jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prawa do świadczenia dobry start to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem systemu moj.bnpparibas.pl), Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SAPKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. 

Aby złożyć wniosek o świadczenie dobry start za pomocą bankowości elektronicznej, wystarczy wejść na stronę banku i postępować zgodnie z zawartymi na niej instrukcjami:

Czytaj także: Nowy e-wniosek Dobry Start oraz 500 plus od 1 lipca także w Banku Millennium >>>

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Komu przysługuje świadczenie z programu „Dobry start”?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Kto może złożyć wniosek o 300+?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii / MRPiT