Dobre wyniki PKO Banku Polskiego

Dobre wyniki PKO Banku Polskiego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Polski w drugim kwartale 2017 roku wykorzystał dobrą kondycję polskiej gospodarki. Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego wyniósł 857 mln zł i był o 63,2 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Nawet przy rozłożeniu składki na fundusz restrukturyzacji banków na poszczególne kwartały, która jednorazowo obciążyła wynik w pierwszych trzech miesiącach roku, kwartalna dynamika zysku byłaby dwucyfrowa i wyniosłaby 17,9 proc.

Tak dobry wynik to m.in. zasługa istotnego wzrostu przychodów i konsekwentnej poprawy efektywności działania. Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej wzrósł w ujęciu kwartalnym o 5,3 proc. i ukształtował się na poziomie ponad 3,1 mld, o 3,3 proc. wzrósł wynik odsetkowy, a o 3,2 proc. wynik prowizyjny.

– Dzięki rozwojowi działalności biznesowej i dalszej poprawie efektywności, zysk Grupy PKO Banku Polskiego w drugim kwartale osiągnął wysoką dwucyfrową dynamikę i wyniósł 857 mln zł. Po raz kolejny umocniliśmy status niekwestionowanego lidera polskiej bankowości, pozostając jednocześnie największym bankiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki banku wspierane są przez sukcesy spółek Grupy Kapitałowej, które systematycznie poprawiają swoje pozycje rynkowe – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Największy bank w Europie Środkowo-Wschodniej

Aktywa Grupy Kapitałowej po drugim kwartale 2017 roku wynosiły 286,4 mld zł i były o 5,1 proc. wyższe niż przed rokiem, dzięki czemu PKO Bank Polski ugruntował pozycję największego banku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Portfel kredytowy w drugim kwartale zwiększył się o 4 mld zł (wzrost o 2 proc. kw/kw i 6,8 proc. r/r), co poprzez poprawę udziału w rynku kredytów do poziomu 17,8 proc. pozwoliło na umocnienie pozycji absolutnego lidera polskiego sektora bankowego.

Konsekwentna poprawa efektywności działania

Drugi kwartał 2017 roku to okres dalszej poprawy efektywności działania banku. Koszt ryzyka obniżył się o trzy punkty bazowe do poziomu 0,71 proc., spadł także udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości. Koszty działania banku zmniejszyły się o 12 proc., a marża odsetkowa wzrosła do 3,28 pp., co w zestawieniu z poprawą wyniku na działalności biznesowej o 5,3 proc. pozwoliło na wyraźne obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) w drugim kwartale o 8,6 pp. do poziomu 43,9 proc.

Bank szeroko otwiera drzwi dla innowacji

PKO Bank Polski coraz szerzej otwiera się na innowacje. Od września rusza rekrutacja start-upów do programu Bridge to MassChallange Warsaw, którego bank jest głównym partnerem. Naszym celem jest przyciągniecie do Polski perspektywicznych rozwiązań fintechowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W sierpniu, kilka miesięcy po zakupie przez PKO Bank Polski spółki technologicznej ZenCard,wystartował jej pierwszy projekt realizowany w ramach Grupy Kapitałowej. Po zakończonej sukcesem integracji technicznej z siecią terminali eService, uruchomiono platformę ZenCard 2.0, na bazie której ruszyła kampania promocyjna dla renomowanych klientów – MAKRO i Visa. W lipcu jako pierwsza polska instytucja finansowa, PKO Bank Polski rozpoczął test rozwiązania w technologii blockchain. Jego dostawcą jest Coinfirm, jeden z uczestników ścieżki akceleracyjnej dla start-upów „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” przeprowadzonej w ramach programu MIT EF Poland.

 PZ