Do PPK trafi całość aktywów OFE?

Do PPK trafi całość aktywów OFE?
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Włączenie całości lub części aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) do funduszy tworzących pracownicze plany kapitałowe (PPK) pozwoliłoby na rozpoczęcie programu PPK ze stosunkowo wysokimi aktywami, uważa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

#GPW: włączenie całości lub części aktywów zgromadzonych w #OFE do funduszy tworzących #PPK pozwoliłoby na rozpoczęcie programu ze stosunkowo wysokimi aktywami #emerytura #giełda @GPW_WSExchange

„Mając na uwadze fakt, że w portfelach inwestycyjnych OFE (według danych UKNF na koniec lutego 2018 r.) znajdują się notowane na GPW akcje o wartości ponad 136 mld zł (79% całości aktywów OFE), należy poddać pod rozwagę włączenie całości lub części aktywów zgromadzonych w OFE do funduszy tworzących PPK (lub też w inny sposób ograniczyć potencjalną podaż tych akcji)” – czytamy w opinii GPW do projektu ustawy o PPK.

Czytaj także: NBP: system PPK zwiększy klin płacowy. Projekt ustawy niedopracowany >>>

Według GPW, takie rozwiązanie pozwoliłoby na rozpoczęcie programu PPK ze stosunkowo wysokimi aktywami, co zostałoby dobrze odebrane przez inwestorów, jak też przyczyniłoby się do promocji idei długoterminowego oszczędzania wśród przyszłych emerytów.

Odbudowa zaufania do indywidualnych programów emerytalnych

„Odbudowa zaufania do indywidualnych programów emerytalnych stanowi, zdaniem giełdy, jeden z kluczowych czynników warunkujących powodzenie programu PPK” – podkreślono w opinii.

W przekonaniu giełdy, w perspektywie średnio- i długookresowej, funkcjonowanie PPK, poprzez zwiększenie inwestycji w kapitał krajowy, powinno przełożyć się na utrzymanie stabilnego tempa wzrostu gospodarczego.

„Przewidziany w projekcie poziom aktywów lokowanych w Polsce pozwoli, zdaniem giełdy, z jednej strony na zwiększenie kapitału finansującego inwestycje i rozwój polskich przedsiębiorstw, a z drugiej zaś – na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, oraz rozwój całego krajowego rynku kapitałowego” – podkreśliła też GPW.

 

Nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami

Projekt ustawy o PPK zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Czytaj także: PPK dopiero od 1 lipca 2020 roku?

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

Źródło: ISBnews