Dlaczego największe banki komercyjne w Polsce tworzą wspólny system ochrony?

Dlaczego największe banki komercyjne w Polsce tworzą wspólny system ochrony?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Utworzenie systemu ochrony przez osiem polskich banków komercyjnych może budzić zdziwienie bowiem rozwiązania typu IPS kojarzyły się dotąd ze specyfiką bankowości spółdzielczej. Jaki cel przyświecał inicjatorom utworzenia systemu ochrony w komercyjnym segmencie polskiego rynku finansowego? Zapytaliśmy o to dr. Mariusza Zygierewicza, dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego Związku Banków Polskich.

Decyzja 8 największych banków o powołaniu IPS dla banków komercyjnych jest dowodem odpowiedzialności tych banków za bezpieczeństwo i stabilność całego sektora bankowego i finansowego w Polsce.

Podjęcie decyzji o gotowości udzielania wsparcia innemu bankowi, także konkurentowi, który jest na tyle duży, że jego kłopoty mogą spowodować zaburzenia dla całego sektora bankowego służy wszystkim bankom.

Warto podkreślić, że decyzja nie została podyktowana problemami któregoś z tych banków. One są rentowne, generują zyski, ale jednocześnie obawy o spowolnienie gospodarki i o wdrożenie wakacji kredytowych mogą spowodować, że wyniki niektórych banków mogą być wyraźnie niższe.

Czytaj także: Osiem banków komercyjnych utworzy system ochrony

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Warto zauważyć, że wsparcie w ramach ustawy i umowy IPS może być udzielone także bankowi w celu ułatwienia przez członka IPS przejęcia banku spoza IPS, który jest w gorszej sytuacji ekonomicznej.

To także będzie stabilizować i podnosić bezpieczeństwo całego sektora bankowego.

Umowa IPS pokazuje też, że polskie banki są jeszcze silniej powiązane między sobą i to ma dobre strony, ale też gorsze. Kłopoty jednego banku mogą oznaczać większe koszty dla innych banków.

Mądre banki przed szkodą

Na koniec warto podkreślić, że powołanie IPS będzie uzupełniać działania BFG i KNF w zakresie wsparcia banków i utrzymania stabilności sektora.

Trzeba też zaznaczyć, że nie będzie to wsparcie za darmo. Banki będą musiały wydatkować środki na funkcjonowanie IPS i posiadanie środków na pomoc bankowi w kłopotach.

Finalnie jednak wykup takiego ubezpieczenia jest tańszy niż pokrywanie kosztów ewentualnej szkody

Źródło: alebank