Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Dla czego boimy się RODO?

Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Dla czego boimy się RODO?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
24 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zacznie ono obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 r., ale przygotowania trzeba rozpocząć już dziś.

Bohdan Szafrański

Wdrożenie RODO albo GDPR – General Data Protection Regulation, bo tak w skrócie określa się nową dyrektywę, to od kilku miesięcy temat wielu specjalistycznych konferencji i szkoleń. Choć w kwietniu minie rok od ogłoszenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, to część działań związanych z wprowadzeniem regulacji, pozostająca w gestii poszczególnych państw członkowskich UE, nie została wprowadzona w życie. Chodzi o dostosowanie krajowych regulacji do nowych przepisów. Dlatego nadal pozostaje pewien margines niepewności co do ostatecznego kształtu mających obowiązywać norm. Pod koniec minionego roku w Sejmie zgłoszono interpelację, w której posłowie pytali o zaawansowanie prac nad nowym aktem prawnym doprecyzowującym status i sposób działania GIODO oraz o przepisy dotyczące obowiązków przedsiębiorców i instytucji. Zwracali też uwagę na konieczność przygotowania przez nich budżetów związanych z nowymi obowiązkami.

Co nas czeka?

Nowe przepisy rozszerzają prawa dotyczące prywatności i obowiązku ochrony danych, nakazują zgłaszanie naruszeń i przewidują znaczące kary za nieprzestrzeganie obowiązujących kanonów. Dlaczego Komisja Europejska zajęła się nowelizacją prawa ochrony danych w UE? Otóż zgodnie z informacjami podanymi przez GIODO, dyrektywa 95/46/WE gwarantuje skuteczną ochronę prawa do ochrony danych. Jednak różnice w implementacji przepisów w państwach członkowskich powodują niepewność prawną. W międzyczasie pojawiły się także zupełnie nowe usługi internetowe i technologie, takie jak: serwisy społecznościowe, usługi chmury obliczeniowej, usługi mobilne i oparte na geolokalizacji. Podano też wyniki badań statystycznych wskazujące na potrzebę nowelizacji dotychczasowych przepisów ochrony danych osobowych w Europie. 89% ankietowanych opowiedziało się za jednakową ochroną praw w całej UE, niezależnie od państwa, w którym ma siedzibę usługodawca. Mniej niż 33% Europejczyków ufa operatorom sieci telefonicznych i dostawcom internetu, a ponad 75% przyznaje się do braku zaufania do firm internetowych, takich jak dostawcy wyszukiwarek, portali społecznościowych itp.

Jakby tego było mało, okazało się ponadto, że połowa internautów w Europie obawia się oszustwa polegającego na niewłaściwym wykorzystaniu ich danych, jedynie 15% jest przekonanych, że ma pełną kontrolę nad danymi, które ujawniają online, natomiast 31% uważa, że nie ma kontroli nad swoimi danymi. Dodatkowo tylko niewiele ponad jedna trzecia badanych (37%) wiedziała o istnieniu krajowego organu publicznego odpowiedzialnego za zagwarantowanie prawa do ochrony danych osobowych. A jak podano na stronie internetowej GIODO, mają one coraz większy wymiar ekonomiczny. Według niektórych szacunków wartość danych osobowych Europejczyków może do 2020 r. osiągnąć prawie 1 bln euro. Nowe przepisy mają też dać przedsiębiorstwom UE elastyczność przy ochronie praw obywateli.

Dlaczego Komi­sja Europejska zajęła się nowelizacją prawa ochrony danych w UE? Otóż zgodnie z informacjami podanymi przez GIODO, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI