Digital Business Transformation w świecie finansów

Digital Business Transformation w świecie finansów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pierwsze spotkanie w ramach programu Digital Excellence poświęcone było Digital Business Transformation w sektorze finansowym. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji finansowych w Polsce, reprezentanci firm dostarczających najnowocześniejszą technologię oraz osoby ze świata nauki.

Największym zagrożeniem dla firmy nie są wcale jej konkurenci, ale wewnętrzne (nie) możliwości

Jednym z celów programu Digital Excellence jest wymiana najlepszych praktyk, w ramach rozmowy sektorowej i stworzenie społeczności wokół wiedzy związanej z szeroko pojętą cyfrową transformacją. Współtwórcą programu jest firma Microsoft, która wspiera przedsiębiorstwa w procesie transformacji cyfrowej jako zaufany partner technologiczny oraz doradca biznesowy w czterech kluczowych obszarach – zaangażowania klientów, inspiracji pracowników, udoskonalaniu produktów i optymalizacji działań.

Prof. Piotr Płoszajski, SGH, zaczął swoją prezentację od przewrotnego stwierdzenia: jeśli cyfrowa transformacja jest odpowiedzią, to jakie jest pytanie? Jego zdaniem, firmy, które dopiero teraz przechodzą transformację cyfrową już są spóźnione i mogą najwyżej starać się dogonić konkurencję. Bycie cyfrowym przestaje być wyróżnikiem i mieć znaczenie w walce konkurencyjnej, cyfrowość stała się powszechna.

Homogeniczność jest największym wrogiem biznesu. Przedsiębiorstwa zdefiniowały tak wiele dobrych praktyk, że stały się niemal identyczne. Istotą DNA cyfrowości jest kopiowalność. Technologie cyfrowe zapewniają optymalizację, a nie kreację.

Firmy potrzebują dziś nowego pomysłu na siebie – strategii przełomu, odnowy, a nie tylko transformacji cyfrowej. Paradoksalnie, konkurowanie w cyfrowym świecie zwiększa rolę tradycyjnych wartości w biznesie. Trzeba dostrzec cienką linię między byciem stabilnym a radzeniem sobie w zmiennym środowisku.

Największym zagrożeniem dla firmy nie są wcale jej konkurenci, ale wewnętrzne (nie) możliwości, radzenie sobie z tym, co niespodziewane. Dlatego mówi się, że XXI wiek to wiek wyobraźni.

Innowacyjność w biznesie, podobnie jak w biologii, jest zwykle trochę rekombinacją już istniejących zasobów. To wskazuje na rosnącą istotność nowoczesnych technologii, umiejętności twórczego ich wykorzystania i rozwoju w obszarze technologicznym, który może dostarczyć unikalnych kompetencji, wzmacniających przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw.

Paweł Jakubik, Board Member, Pl Cloud Leader z Microsoft mówił o kolejnych krokach w rewolucji firm z branży finansowej. To przejście od tradycyjnego banku przez immersive bank po inteligentny bank. Transformacja cyfrowa zmienia narrację biznesową i dialog z klientem. Zastosowanie predykcji analitycznej da efekt wow! Technologie, które najwięcej zmienia to analityka danych, sztuczna inteligencja i voice.

Podczas dyskusji Justyna Kesler,COO z ING Banku Śląskiego podkreślała, że celem działań w cyfrowej transformacji nie może być samo stanie się cyfrowym, ale rozwiązanie jakiegoś problemu klienta. W firmie trzeba zmieniać jednocześnie wiele elementów, pojedyncze modyfikacje danych obszarów nie przyniosą oczekiwanego skutku. Ludzie powinni podobnie funkcjonować w biurze i w relacji z klientem.

Zdaniem Jacka Kwietnia, Dyrektora Biura IT z Banku Handlowego, elementem przewagi konkurencyjnej może stać się zapewnienie klientom całkowitego bezpieczeństwa, mechanizmów, które będą ich chronić w całym procesie interakcji z bankiem.

Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu w PKO BP, mówił o pragmatycznym podejściu do transformacji cyfrowej. Najważniejszym wykładnikiem realizacji funkcji wsparcia jest zadowolenie biznesu. Transformacja to odpowiedź, która się pojawia, gdy dany obszar oczekuje zmiany. Biznes szuka wyzwań, musi rozumieć technologię, wiedzieć, jakie stwarza możliwości – biznes i IT pracują razem i wspólnie tworzą nową wartość.

SBW