Deficyt w budżecie wyniósł 25,88 mld zł na koniec maja, wstępne dane Ministerstwa Finansów

Deficyt w budżecie wyniósł 25,88 mld zł na koniec maja, wstępne dane Ministerstwa Finansów
Fot. stock.adobe.com/ysuel
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W budżecie państwa na koniec maja br. odnotowano deficyt w wysokości 25,88 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane.
@MF_GOV_PL: wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,2 mld zł #budżet #FinansePubliczne

Resort podał, że dochody w styczniu-maju wyniosły dochody 157,07 mld zł, tj. 36,1% planu.

„W okresie styczeń – maj 2020 r. dochody budżetu państwa były niższe o 5,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – maj 2019 r. o ok. 14,2 mld zł” – czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

* dochody z podatku VAT były niższe o 8,6% r/r (tj. ok. 6,3 mld zł),

* dochody z podatku PIT były niższe o 8,6% r/r (tj. ok. 2,2 mld zł) – i wyniosły 23,24 mld zł (tj. 34,9% rocznego planu),

* dochody z podatku CIT były niższe o 19,2% r/r (tj. ok. 4 mld zł) – i wyniosły 16,63 mld zł (tj. 39,6% planu),

* dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 6% r/r (tj. ok. 1,7 mld zł),

* dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były niższe o 0,1% r/r (tj. ok. 2,2 mln zł) – i wyniosły 1,93 mld zł (tj. 39,6% planu).

Wykonanie dochodów niepodatkowych

„W okresie styczeń – maj 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 20,6 mld zł i było wyższe o ok. 8,7 mld zł (tj. 72,9%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2019 r. w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu obsługi długu skarbu państwa oraz wpłatami z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W ustawie budżetowej na 2020 r. z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano dochody w wysokości 1,5 mld zł. Realizacja dochodów po maju wyniosła 7,6 mld zł, przede wszystkim z tytułu premii i odsetek od sprzedawanych obligacji skarbowych” – czytamy dalej.

Czytaj także: Deficyt budżetu państwa wyniósł 18,9 mld zł po kwietniu 2020 r. >>>

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2020 r. wyniosło 182,95 mld zł, tj. 42% rocznego planu.

„W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (164,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,2 mld zł, tj. 11%, głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 3,1 mld zł), wydatków z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 1,2 mld zł), oraz w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 8,2 mld zł)” – napisano w komunikacie.

Wyższe wykonanie wydatków

Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wskazano także.

„W maju br. dotacja do FUS była częściowo wypłacana z Funduszu COVID-19, w związku z powyższym jej wykonanie w ramach budżetu państwa było niższe o 0,8 mld zł porównując do okresu syczeń-maj 2019 r.” – czytamy dalej.

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były zaś niższe o 0,3 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, podał również resort.

Dochody z podatków pośrednich

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły 93,9 mld zł w styczniu-maju br., co stanowiło 34,2% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 39,6% (16,62 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) – w 34,9% (23,24 mld zł).

W zakresie podatków pośrednich, wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po pięciu miesiącach br. 26,26 mld zł, co stanowiło 35% rocznego planu.

Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 1,93 mld zł, tj. 39,6% planu.

Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 136,3 mld zł, czyli 34,9% planu na cały 2020 r.

Dochody niepodatkowe po maju br. wyniosły 20,63 mld zł, co oznacza realizację 48% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 1,79 mld zł (38,3% planu).

Źródło: ISBnews