Debiut Murapolu na giełdzie: cena maksymalna akcji w IPO ustalona na 40 zł

Debiut Murapolu na giełdzie: cena maksymalna akcji w IPO ustalona na 40 zł
Fot. Murapol
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cena maksymalna akcji Murapolu w IPO została ustalona na 40 zł, oferta obejmie do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego spółki - podał Murapol w prospekcie.

Jak podano, przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 10-15 proc. sprzedawanych akcji.

Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane w dniach 23–29 listopada 2021 r. Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie prowadzony od 22 listopada do 30 listopada 2021 r. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane po zakończeniu okresu budowania księgi popytu, w okresie od 1 grudnia do 3 grudnia 2021 r

Pierwszy dzień obrotu akcjami spółki ok. 8 grudnia

Oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami spółki na GPW określono w harmonogramie oferty na ok. 8 grudnia 2021 r.

Murapol ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji na początku listopada. Oferta miała objąć do 14,28 mln akcji należących do większościowego akcjonariusza, czyli AEREF V PL Investment.

Na dzień publikacji prospektu AEREF V PL Investment posiada akcje stanowiące 98,04 proc. kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania około 98,93 proc. głosów na WZ. Nikodem Iskra, prezes zarządu, posiada akcje stanowiące ok. 0,65 proc. kapitału zakładowego.

Czytaj także: Murapol zapowiada IPO i zamiar wejścia na GPW >>>

Po przeprowadzeniu oferty akcjonariusz sprzedający będzie posiadał akcje stanowiące 63,04 proc. udziału w kapitale zakładowym.

Spółka, akcjonariusz sprzedający oraz prezes zarządu Nikodem Iskra nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki przez okres 360 dni od zakończenia oferty, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami.

Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu będą pełnić: Erste Group, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking oraz Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie. Rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie oraz współprowadzącego księgę popytu i menadżera stabilizującego pełni Biuro Maklerskie Pekao. Erste Securities Polska i Santander Bank Polska – Santander BM pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej. mBank pełni rolę menedżera oferty.

Murapol działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych od ponad 20 lat

W tym czasie (do 30 września 2021 r.) zrealizował 70 wieloetapowych inwestycji, w których powstały 324 budynki z blisko 20 tys. mieszkań.

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. Murapol sprzedał klientom detalicznym 2.316 lokali. Dodatkowo, 1.723 lokale zostały sprzedane inwestorom na rzecz instytucjonalnego wynajmu mieszkań. Łącznie Murapol sprzedał zatem 4.039 lokali, co było rekordowym wynikiem w historii grupy.

Bank ziemi spółki na koniec września 2021 r. umożliwiał wybudowanie ponad 19,9 tys. lokali.

Strategia spółki zakłada osiągnięcie liczby lokali przekazywanych klientom na poziomie około 3.200 – 4.200 rocznie (bez uwzględnienia mieszkań budowanych na rzecz PRS) począwszy od 2022 r.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2021 r. łączne przychody ze sprzedaży mieszkań wyniosły 715,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Skorygowany zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie sięgnął 260,5 mln zł (wzrost 17 proc. rdr), natomiast skorygowana EBITDA wyniosła 225,7 mln zł (wzrost 31,3 proc. rdr).

Spółka nie dokonała wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2020 r. i 2019 r. Za 2018 r. wypłaciła 0,33 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 13,4 mln zł.

W prospekcie podano, że zarząd zamierza rekomendować WZ wypłatę dywidendy za 2021 r. w kwocie 170 mln zł, natomiast poczynając od momentu wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2022, w kwocie, która będzie stanowiła nie mniej niż 75 proc. skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w danym roku.

Źródło: PAP BIZNES