Debata bankowców spółdzielców: System Ochrony Instytucjonalnej IPS spór o Imponderabilia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.04.2012.foto.016.a.250xMIROSŁAW POTULSKI, prezes Banku BPS S.A. denerwuje się, gdy słyszy, że System Ochrony Instytucjonalnej IPS jest "kołem ratunkowym dla banków zrzeszających". - Ktoś kiedyś wymyślił tę konstrukcję zrzeszeń, teraz chcecie zostawić nas z tym bagażem?

Potulski przyznaje, że depozyty własne na poziomie 1,8 mld zł są niewystarczające, aby kreować akcję kredytową Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W portfelu banku jest 2,3 miliarda zł kredytów konsorcjalnych udzielonych we współpracy ze zrzeszeniem. – Naszymi strategicznymi właścicielami są banki spółdzielcze, które muszą w tej wierze podjąć właściwe decyzje. Nie mogą zdystansować się i zostawić nas na środku morza bez koła ratunkowego.

Czy zbudujemy sobie kołchoz?

Najbardziej aktywne biznesowo duże banki spółdzielcze postrzegają unijny System Ochrony Instytucjonalnej IPS jako utratę samodzielności i imponderabilii samorządności. M. Potulski uważa, że te obawy są na wyrost. – Zarówno przepisy, jak i stanowisko KNF wskazują jednoznacznie, że przystąpienie banków do IPS nie oznacza ich konsolidacji. Nikt o tym nie mówi, wiadomo, że sektor ma awersję do tego słowa. Obowiązek sporządzania skumulowanego sprawozdania rocznego istnieje już teraz, bank zrzeszający przygotowuje ten dokument, działając w imieniu banków spółdzielczych.

Nie można domagać się niezależnego statusu dla największych BS-ów z pozostawieniem w zrzeszeniu tylko małych i banku zrzeszającego. – Jeżeli duzi chcieliby korzystać w tym układzie z tego, co wypracuje grupa, to tak się nie da. Wszyscy czerpiemy profity ze wspólnych dokonań i rozwiązań, chociaż niektórym wydają się one niewystarczające albo zbyt drogie. Jednolity system zarządzania ryzykiem nie polega na tym, żebyśmy za jednym zamachem wprowadzili wybrane oprogramowanie we wszystkich bankach zrzeszonych. Chodzi o standardy zarządzania, centralne monitorowanie ryzyka, które nadal pozostanie w BS-ach i to one będą odpowiadały same za siebie.

Potulski uważa, że KNF nie narzuca zasady obligatoryjności. – Nie ma żadnego przymusu. Jeżeli natomiast większość banków zrzeszonych zdecyduje o przystąpieniu do IPS, to ten plan będzie tworzony i wydaje się, że druga połowa zrzeszenia nie będzie miała już innego wyjścia. Ale jest możliwość podjęcia suwerennej decyzji.

Jak się nadzorca spieszy, to się diabeł cieszy

PAWEŁ PAWŁOWSKI, prezes SGB-Banku S.A. przypomina, że kwestia liczenia funduszy udziałowych jako kapitałów bądź zobowiązań już od dawna wzbudzała kontrowersje. – Być może dlatego banki nie przywiązywały należytej wagi do budowania więzi społecznej i ekonomicznej z udziałowcami. Jeżeli myślimy poważnie o zdobywaniu rynku, to bez dodatkowego wzmocnienia kapitałów nawet najwyższy przyrost funduszy własnych nie będzie wystarczający. Musielibyśmy sięgnąć po kapitał z rynku. Dlatego trzeba dążyć do zmiany modelu funkcjonowania zrzeszeń.

Niezbędna jest nowelizacja ustawy w celu redefinicji funduszy udziałowych. – Mam poważne wątpliwości, czy w pośpiechu potrafimy racjonalnie przeprowadzić proces legislacji związany z wdrożeniem systemu IPS. Może więc skoncentrujmy się najpierw nad ustawowym zdefiniowaniem statusu udziałów należących do właścicieli banków spółdzielczych. Nie dyskutujmy, czy ma być IPS, czy nie. Zastanówmy się, jaki powinien to być system. Skoro dyrektywa CRD IV jest obligiem, pasywa banków zrzeszających nie mogą być traktowane jako stabilne, a aktywa banków spółdzielczych jako płynne, to nie warto nad tym filozofować, należy znaleźć skuteczne rozwiązanie dla całej grupy.

Nie wydaje się zasadne porównywanie działalności zrzeszeń do pospolitego ruszenia. – Uważam, że Spółdzielcza Grupa Bankowa spełniała de facto wszystkie funkcje unijnego Systemu Ochrony Instytucjonalnej. Przez ostatnie 15 lat żaden bank nie upadł, podejmowaliśmy działania pomocowe i restrukturyzacyjne, zapewniając skuteczne wsparcie płynnościowe w sytuacjach kryzysowych.

Dobrze liczyć… i twardo negocjować

Najtańsze byłoby wdrożenie systemu IPS przy wykorzystaniu sprawdzonych mechanizmów dział...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI