Dane z rejestru PESEL

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.250x1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL. Jest ono uzupełnieniem przepisów ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku.

Jednostkowe udostępnienie danych z wyżej wymienionych trzech rejestrów zostało wycenione na kwotę 31 zł. Opłatę będziemy wnosić przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych, a potwierdzenie zapłaty do niego dołączać.

Udostępnienie danych z z rejestru PESEL za pomocą transmisji danych, w drodze weryfikacji, kosztować będzie 0,30 zł od jednej weryfikacji. Opłata ta będzie regulowana na podstawie pisemnego wezwania od organu udostępniającego (ten będzie miał na to 7 dni), w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania.

Opłaty będzie można wnosić w kasach instytucji udostępniających lub na ich konto bankowe.

Organy udostępniające dane

  • Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.
  • Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.
  • Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO) udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źrodło: www.samorzad.infor.pl