Dane kwartalne OFE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.250x98Dane finansowe obejmują informacje o portfelach inwestycyjnych funduszy, wartości jednostek rozrachunkowych oraz stóp zwrotu, a także bilanse i rachunki zysków i strat otwartych funduszy i powszechnych towarzystw emerytalnych.

Informacje o członkostwie w otwartych funduszach uwzględniają dane o liczbie członków, zmianach członkostwa, które miały miejsce w danym kwartale oraz o poziomie składek na ubezpieczenie emerytalne, które wpłynęły do funduszy.

Dane podawane są w ujęciu szczegółowym – tj. dla poszczególnych podmiotów.

Większość informacji liczbowych o działalności otwartych funduszy i powszechnych towarzystw emerytalnych pochodzi ze sprawozdań finansowych przekazywanych do KNF przez nadzorowane podmioty. Informacje te zamieszczane są w publikacji w formie zgodnej z układem dokumentów sprawozdawczych. W Biuletynie prezentowane są dane dzienne oraz kwartalne pochodzące ze sprawozdań niezaudytowanych.

Informacje kwartalne i miesięczne o członkostwie w otwartych funduszach oraz o poziomie składek na ubezpieczenie emerytalne przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do OFE pochodzą z ZUS. Dane o członkostwie w funduszach są zgodne z zapisami w Centralnym Rejestrze Członków OFE prowadzonym przez ZUS.

Pełne dane do pobrania tutaj.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego